Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kum Şehrinde Şiiliğin Başlangıcı
(The Beginning of Shiism in Qom City )

Yazar : Hüseyin Fakîhî   Çeviren  Habip Demir
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 159-169


Özet
Kum, İran toprakları içerisinde, hicri ikinci asrın ortalarında Şiilerin yoğun olarak yaşadığı kabul edilen ilk şehirdir. Bu yüzden Kum şehri ve halkı, Müslümanlar ve özellikle Ehl-i Beyt sevenleri için özel bir yere sahip olmuş ve birçok araştır-mada şehrin farklı yönleri ortaya çıkarılmıştır. Bu yazıda yazar, Kum şehri ile ilgili olaylardan bir kısmını ele almıştır.

Anahtar Kelimeler
Kum şehri, Şiilik, İran, mezhep, tarih.

Abstract
Qom is the first city, which is accepted in where Shiites densely lived, within lands of Iran, in the midst of second century of the hegira. Accordingly, Qom city and its people had a special place in heart of Muslims, especially Ahl-e Bayt, and in several researches it has been revealed different aspects of the city. In this paper author has dealt with some of events related to Qom city.

Keywords
Qom city, Shiism, Iran, sect, history.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri