Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri
(University Students' Perceptions towards the Environment )

Yazar : Emine Teyfur    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 73-87


Özet
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik düşünme biçimlerini belirlemektir. Araştırma nicel analiz yöntemlerine göre yapılmıştır. Çalışma grubu, 2013–2014 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören toplam 400 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler IBM SPSS Statistics 23 programına aktarılarak analizler tamamlanmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler için frekans dağılımları, sürekli değişkenler için ise tanımlayıcı istatistikler (ort.±ss) verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin genel anlamda çevre merkezli düşünme biçimine sahip oldukları fakat bu durumun okudukları bölüme ve sınıflara göre farklılaştığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Çevre, tutum, eğitim, üniversite öğrencileri, düşünme.

Abstract
The aim of this research is to determine the ways in which university students think about the environment. The research was conducted according to quantitative analysis methods. The study group consists of a total of 400 students studying at Ağrı İbrahim Ceçen University in 2013-2014. Analyzes were completed by transferring the data to IBM SPSS Statistics 23 program. Frequency distributions for categorical variables and descriptive statistics for continuous variables (mean ± ss) were given when the study data evaluated. According to the results obtained, we can say that the students have a general sense of environment-centered thinking, but this differs according to the divisions their department and the classes.

Keywords
Environment, attitude, education, university students, thinking.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri