Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi
(The Impact of Transportation Sector on Economic Growth in Turkish and Eurasian Economies )

Yazar : Haktan Sevinç  & Eda Bozkurt & Rabia Efeoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 173-187


Özet
Bu çalışmada Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde taşımacılık sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. 1995-2015 dönemini kapsayan yıllık verilerle panel veri analizleri yapılmıştır. İlk olarak eğim katsayılarının homojenliği araştırılmıştır. Daha sonra serilerin durağan olup olmadıkları CADF birim kök testiyle incelenmiştir. Westerlund (2007) eşbütünleşme testiyle ekonomik büyüme ve taşımacılık sektörü arasındaki eşbütünleşme ilişkisi belirlenmiştir. Test sonuçları ekonomik büyüme ile taşımacılık sektörü arasında eşbütünleşme olduğunu göstermiştir. Son olarak CCE tahmincisiyle eşbütünleşme katsayıları tahmin edilmiştir. Taşımacılık sektörünün ekonomik büyüme üzerine etkisinin yatay kesit birimler arasında farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Avrasya ekonomisi, ekonomik büyüme, panel veri analizi, taşımacılık sektörü.

Abstract
In this study, the relationship between transportation sector and economic growth in Turkey and Eurasian Economies is examined. Annual panel data analyzes covering 1995-2015 period were conducted. First, the homogeneity of the slope coefficients is investigated. Then, whether the series were stationary or not was examined by CADF unit root test. The Westerlund (2007) cointegration test determined the cointegration relationship between economic growth and the transport sector. Test results have shown that economic growth is cointegrating between the transport sector. Finally, cointegration coefficients were estimated with the CCE estimator. It has been observed that the effect of the transport sector on economic growth varies among horizontal cross-sectional units.

Keywords
Eurasian economy, economic growth, panel data analysis, transportation sector.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri