Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlk Müslümanlar Bağlamında Tencîmu’l-Kur’ân
(Tanjim al-Quran in the Context of Initial Muslims )

Yazar : Zeki Halis    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 2
Sayfa : 49-80


Özet
Bir toplumu değiştirmek ve o topluma yeni mükellefiyetler yüklemek, ancak o toplumun her türlü durumunu dikkate almakla mümkün olmaktadır. Kur’ân’ın nüzulünde de başta Müslümanlar olmak üzere muhatap toplumun seviyesi ve durumu dikkate alınmıştır. Bu yüzden Kur’ân, toptan bir anda değil, yirmi üç senede toplumun seviyesine, ihtiyacına, telakkisine ve terakkisine bağlı olarak peyderpey inmiştir. Böylece onlar, önceden benzerini görmedikleri bir kitapla bir anda baş başa kalmadıkları gibi bu nüzûl neticesinde peyderpey inen vahiy, risâlet devri boyunca onlarla adım adım yürümüştür. Bunun sonucu olarak ise inen vahiy onları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, tencîm, peyderpey nüzûl, hikmet, sebep, teselli, müjde.

Abstract
To change a society and install new obligations in this society is very diffucult. But this will be possible with taking into account the all status of this society. İn the Qur’an revelation, the level and condition of the Muslims, were taken into account, Therefore, the Qur’an didn’t revealed altogether at a time. But revealed gradually at twenty three years according to the level, needs, notions, and progress of the society. Thus, this society didn’t encountered with a book which they didn’t see similar to this book previously. Therefore, they accustomed more easily a book descending step by step.

Keywords
Quran, tanjim, step by step revelation, wisdom, reason, consolation, good news.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri