Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuk Eğitimi/Terbiyesi’nde Nebevî Metod
(Nabawi Method in Child Education/Training )

Yazar : Abdulhalim Oflaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 287-306


Özet
Diğer peygamberler gibi Allâh tarafından insanlığa örnek ve rehber olarak gönderilen Hz. Peygamber (a.s.), eğitime çok önem vermekteydi. Çünkü ahlakî erdemlere haiz yeni bir toplum inşâ etmek ile görevliydi. Bu yeniden inşâyı gerçekleştirmenin yolu da insanları eğitmekten geçmekteydi. Zaten O (a.s.) da kendisinin bir öğretmen olarak gönderildiğini buyurmuş, bu sebeple de içinde bulunduğu toplum fertlerini eğitmek ile risâlet görevine başlamıştı. Özellikle de toplumun yarını ve geleceği olan çocukların eğitimine özel bir ilgi göstermekteydi. Onlara hitap edebilmesi için kalplerini ve gönüllerini kazanması gerekirdi. Çünkü yüreğine girilemeyen çocuk eğitilemezdi. Bunun farkında olan Hz. Peygamber, küçük muhataplarının gönüllerine dokunabilmesini kolaylaştıran –bugünkü modern eğitimin de kabul ettiği – birtakım eğitim metodu kullanmaktaydı. Bu makalede, Hz. Peygamber’in (a.s.) çocuk eğitiminde kullandığı metotların bir kısmı, örnekler verilerek izah edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Nebevî metod, eğitim, terbiye, çocuk eğitimi, eğitim metodu.

Abstract
Like other prophets, Prophet Muhammad, sent by Allah as a model and guide to humanity, gave much importance to education. Because he was responsible for constructing a new society with moral virtues. The way to realize this reconstruction was to train people. He already ordered that he was sent as a teacher, and for this reason he began to work as a member of the community to educate the members of his community. In particular, the society showed a special interest in the education of children with the future and the future. He had to earn their hearts and hearts to address them. Because the child who could not enter his heart could not be trained. The Prophet was using a method of education that facilitated his ability to touch the hearts of his fellow-minds, which modern day education also accepted. In this article, Some of the methods used by the Prophet in child education have been tried to be explained by giving examples.

Keywords
Nabawi method, education, training, child education, method of education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri