Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
(Examination Of Preschool Teacher Candidates' Attitudes Towards The Tree And The Environment )

Yazar : Nilüfer Okur AKÇAY  Medera HALMATOV, Samet EKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 1-18


Özet
Okul öncesi dönemde çocuklara çevreye yönelik olumlu davranışlar kazandırılabilmesi için okul öncesi öğretmenlerine büyük görevler düşmektedir. Bu doğrultuda yapılan bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmeni adaylarının ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 döneminde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıflarında toplam 350 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda 3. ve 4. sınıf okul öncesi öğretmeni adaylarının ağaç ve çevreye yönelik tutumları arasında bir farklılık olmadığı ancak her iki grubun ölçekten almış oldukları puan ortalamalarının 1. ve 2. sınıftan daha fazla olduğu ve aralarında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi, ağaç, çevre, tutum

Abstract
Pre-school teachers have great duties in order for children to be able to gain positive behaviors towards the environment in the pre-school period. The purpose of this research in this direction is to examine the attitudes of pre-school teachers to the tree and environment. The sample of the research is composed of 350 teacher candidates in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of the Preschool Education Department of Ağrı İbrahim Çeçen University Faculty of Education during the period of 2016-2017. As a result of the research, it was determined that there was no difference between the attitudes of 3rd and 4th grade pre-school teachers towards the tree and the environment but that the scores of both groups were higher than the 1st and 2nd grades of the scores and there was a significant difference between them.

Keywords
Preschool, tree, environment, attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri