Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Doğu ile Batı Medeniyeti Arasında Siyasi ve Edebi Duruşuyla Ziya Paşa
(Political and Literal Position of Ziya Pasha between Eastern and Western Civilizations )

Yazar : Dinçer Öztürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 137-154


Özet
Tarih sayfasında doğu ile batı bir cephe olarak telakki edilmiştir. Bu algı zihinlerde “medeniyet” kavramı ile inkişaf etmiştir. Bu doğrultuda doğu ve batı arasında medeniyet arayışı daima süregelmiştir. Özellikle modernleşme ve sanayileşme gibi unsurlarla 19. Asrın başlarından itibaren batı sayfası kültürel ve siyasi bir pres olgusu haline gelmiştir. Bu durum toplum nazarında batıyı “modern”, doğuyu “klasik” veya “gelenekçi” olarak adlandırmıştır. Tüm bunların toplumsal bir süreçte gelişmesi edebiyatı da yakından ilgilenme gereksinimine sürüklemiştir. İşte tüm bu algılar içerisinde edebi ve siyasi kimliği doğrultusunda doğu ile batı arasında Ziya Paşa’nın duruşu, akl-ı siyaseti, edebi eserleri ve hicivci üslubu açıklanmaya çalışılacaktır. Ziya Paşa’nın şiirleri doğrultusunda hicivci ve analiz edici söylemlerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ziya Paşa, Tenkit, Terci-i Bend, Terkib-i Bend.

Abstract
On the pages of history, the East and the West have been considered as the two fronts. This perception has developed in minds with the concept of civilization. Accordingly, a search for civilization has been continuing between the East and the West. Along with the factors such as modernization and industrialization in particular, the West has become a cultural and political pressure phenomenon since the beginning of the nineteenth century. This situation has led to the references of ‘modern’ for the West and ‘classical’ or ‘traditional’ for the East in the perspective of society. Evolving within a social process, all these developments have urged the literature to be closely involved. With all these perceptions, Ziya Pasha’s position between east and west, his sense of politics, literal works and satirical style are explained with respect to his literal and political identity. In this article, the satirical and analytical discourse of Ziya Pasha within the scope of his poems will be discussed.

Keywords
Ziya Pasha, critique, tarji-e bend, tarkib-e bend.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri