Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Said Nursî'nin Eserleri Işığında Ermeni Meselesi: Van Örneği
(The Armenian Issue in the Light of Said Nursi's Works: The Case of Van )

Yazar : Abdulhalim Oflaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 435-461


Özet
Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyeti altında yaşayan Ermeniler, XIX. yüzyıla kadar dinî ve siyasî baskıyı çok fazla hissetmeden varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ancak Osmanlı devletinin parçalanma sürecine girmesiyle birlikte emperyalist güçlerin tahrikleriyle devletten ayrılmak için harekete geçen diğer Hristiyan unsurlar gibi Ermeniler de XIX. yüzyılda isyan hareketleri başlattılar. İsyanlarının merkezini Van ili teşkil etmekteydi. Çünkü Osmanlıların dış güçlerle imzaladığı Ayestefanos Antlaşmasının 16. ve akabinde de imzalanan Berlin Antlaşmasının 61. maddelerine göre Doğu Anadolu’da Ermenilerin oturdukları yerlerde ıslahat yapılması gerekirdi. Bundan cesaret alan Ermeniler, Ermeni bir papaz olan Mıgırdiç Hrimyan’ın öncülüğünde harekete geçerek Van’da isyan başlattılar. O dönemde birçok Osmanlı münevveri bu konu üzerinde üzerinde kafa yormaktaydılar. Gerek doğduğu Bitlis’te olsun, gerekse ömrünün çoğunu geçirdiği Van’da olsun Ermeni meselesini yakından takip eden Osmanlı münevverlerinden biri de Bediüzzaman Said Nursî’ydi. O, başta Ermenilerle dostane ilişkilerin geliştirilmesinden yana olmuşsa da 1. Dünya Savaşı yıllarındaki mezalimlerinden dolayı hem kendisi hem de talebeleri onlarla fiilî savaşa girmiştir.

Anahtar Kelimeler
Said Nursî, Osmanlı İmparatorluğu, Van, Ermeni meselesi, isyan.

Abstract
The Armenians who lived under the rule of the Ottoman Empire, XIX. Religious and political oppression until the end of the century. However, as the Ottoman state entered into the process of disintegration and the other Christian elements acted to leave the state with the instigation of the imperialist powers, They started rebellion movements in the century. Van province was the center of the revolts. Because according to the 16th article of the Treaty of Ayestefanos signed by the Ottomans with foreign powers and the 61st articles of the Berlin Treaty signed later, it is necessary to reform the places where Armenians live in Eastern Anatolia. Encouraged by this, the Armenians acted on the initiative of an Armenian priest, Mıgırdiç Hrimyan, and started a rebellion in Van. One of the Ottoman philosophers closely following the Armenian issue in Van, where he lived in Bitlis, where he spent most of his life, was Bediuzzaman Said Nursi. Although he favored the development of friendly relations with the Armenians in the first place, both himself and his followers entered into the actual war because of the perpetrators of World War I.

Keywords
Said Nursi, Ottoman Empire, Van, Armenian Issue, rebellion.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri