Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi
(Relationship Between Economic Growth and Financial Development: A Panel Data Analysis )

Yazar : Güven GÜNEY    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 355-372


Özet
Bu çalışmada Türkiye ve Şanghay Beşlisi ülkelerinin yer aldığı panel için ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişki araştırılmıştır. 1998-2015 dönemini kapsayan yıllık verilerle finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerine etkisi eşbütünleşme testiyle incelenmiştir. Ampirik analiz sonuçları, ekonomik büyüme ile finansal gelişmenin birlikte hareket ettiğini göstermiştir. Yapılan katsayı tahminlerine göre finansal gelişme ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Sonuç olarak, finans sektörünün gelişimini güçlendirme politikalarının ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Finansal Gelişme

Anahtar Kelimeler
Ekonomik Büyüme, Eşbütünleşme, Finansal Gelişme

Abstract
In this study, the relationship between economic growth and financial development was investigated for the panel of Turkey and Shanghai Five countries. The effect of financial development on economic growth for the period 1998-2015 is examined by cointegration test. Empirical analysis results show that economic growth and financial development act together. According to the coefficient estimates, financial growth positively affects economic growth. As a result, policies to strengthen the development of the financial sector contribute to economic growth.

Keywords
Economic Growth, Cointegration, Financial Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri