Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hıristiyan Kutsal Metinlerindeki Gayb Anlayışının Kelâm Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation for the Conception of the Unseen in Christian Holy Texts in terms of Kalam )

Yazar : Ersan Özten    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3
Sayfa : 127-152


Özet
Kur’an, Allah’ın elçisi olan peygamberlere iman eden insanların, onlara, neredeyse bütün dinlerin mensuplarında görülen beşer üstü nitelikler atfetmeleri şeklindeki anlayışı reddetmektedir. İlahi vahyin hedefi insanlara Tanrının sözlerini bildirmek, onlara insan olduklarını hatırlatarak doğru yolu göstermektir. Çeşitli teolojilerdeki elçilerin nitelikleri konusundaki görüşlerin temelinde elçilik otoritesini yüceleştirmek gibi bir amacın olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmamızda gayb kavramının tanımı, Hıristiyanlıktaki gayb anlayışı, Hz. İsa’nın misyonu ve gaybî bilginin imkânı konularını ele alıp kelâm açısından değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler
Peygamber, vahiy, gayb, bilgi, imkân.

Abstract
Quran rejects the understanding of which that people who believed in prophets, God’s envoys, attributed the heavenly qualities to them. The aim of divine inspiration is to notify to human beings the words of God, and to show them the right way, by reminding to be humans. It is conspicuous that in various theologies, in the basis of views on the attributions of envoys there is a goal such as sublimation the authority of prophethood. In this study we will deal with the definition of the unseen, the conception of the unseen in Christianity, the mission of Jesus and the possibility of knowledge about the unseen, and evaluate in terms of kalam.
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Prophet, inspiration, the unseen, knowledge, possibility.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri