Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocukluğun Tarihsel Gelişimi Üzerine Düşünceler
(Thoughts on The Historical Development of Childhood )

Yazar : Hatice Karakuş ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 253-276


Özet
Çocukluğun tarihine olan ilgi yakın zamanların akademik kaygıları arasında yer almıştır. Konuya ilişkin literatür son dönem çalışmalarının ürünüdür. Konuya ilgi duyan sosyal bilimciler Antik çağdan günümüze kadar geçen süreçte çocukluğun tarihine çeşitli verileri kullanarak ulaşmışlardır. Modern anlamda çocukluğun icadı Rönesans ve Aydınlanmayı da izleyen farklı yüzyılların temel inançlarını ve çıkarımlarını yansıtmaktadır. Esasında çocukluğa ilişkin literatür, her dönemin önceki dönemlerin eleştirisi ya da reddi üzerine kurulmuştur denilebilir. Yüzyıllar arasındaki geçişlerin yarattığı sosyo kültürel yapılar her konuda olduğu gibi çocukluk konusundaki değişimlere de ivme kazandırmıştır. Antik çağın iyi vatandaş yaratma sürecinin bir parçası olan çocuk, ortaçağda ilk günah düşüncesi ile birlikte olumsuz bir imaja bürünmüştür. Rönesans, aydınlanma, burjuvazi, kentleşme, bilimdeki gelişmeler gibi birçok değişim ise eskisine oranla bambaşka, yeni bir çocukluk düşüncesi yaratmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Çocukluk, Antik Çağ, Ortaçağ, Aries, Postman

Abstract
The interest towards the history of childhood has taken place among the academic worries of recent times. In many countries, including ours, the literature related to the subject is the product of recent studies. Sociologists having interest to the subject have used several data in order to reach to the history of childhood in the term from ancient Greek times to current days. The invention of childhood in modern terms reflects main beliefs and inferences of different centuries following renaissance and enlightenment periods. In fact, it can be said that the literature related to childhood is established upon the criticism or denial of previous terms by each term. The sociocultural structures created by transitions among centuries have provided pace to the changes in childhood just like any other subject. The child, which is part of a process of creating a good citizen during Ancient Greek times, turned into a negative image with the first sin belief during Medieval times. Many changes like Renaissance, enlightenment, bourgeoise, urbanization, developments in science have created a totally new childhood belief compared to the previous one.

Keywords
Child,Childhood, Ancient Greek, Medieval Era, Aries,Postman.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri