Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Kadın İşgücüne olan Talep: GMM Örneği
(Female Labor Force Participation in Turkey: GMM Evidence )

Yazar : Meltem İnce YENİLMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 321-354


Özet
Bu çalıs¸ma da, is¸gücü piyasası ile ev içi sorumluluk ve çocuk bakımı arasında tercih yapmak zorunda kalan; bu bakımdan ev içi üretime, ücretsiz aile is¸çiligˆine ve informal sektöre yönelen kadınların bölgesel bazda is¸gücünde olmalarına yönelik talep faktörleri incelenmektedir. Çalıs¸ma yas¸amında kadınların toplumsal önyargılardan ve aile yapılarından da etkilendigˆinin üzerinde durulmus¸tur. Aynı zamanda ülkemizde toplumsal olarak kadınların ev içindeki emekleri görünmez ve degˆersizdir. Gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda erkeklerle aynı çalıs¸ma kos¸ullarına ve esnek çalıs¸ma saatlerine sahip olmayan, zaman zaman cinsiyet ayrımcılıgˆına maruz kalabilen kadınlara yönelik talep analiz edilmis¸tir. Bu analizde egˆitim düzeyleri, medeni durumları, yas¸ seviyeleri, sosyo-ekonomik faktörler ve ekonomide ki etkinlik oranları üzerine Genelles¸tirilmis¸ Momentler Yöntemi kullanılarak 15 farklı regresyon yapılmıs¸tır. Bu modeller neticesinde, ücretler arasındaki farklılıgˆın, is¸sizlik oranının, dogˆurganlık oranının, erkeklerin is¸gücünde yer almalarının, kadınların yas¸ları arasındaki uçurumların ve egˆitim seviyesindeki artıs¸ın kadın is¸gücüne olan talep üzerinde etkisi oldugˆu söylenebilir.?

Anahtar Kelimeler
Kadın is¸gücü, egˆitim, sosyo-ekonomik faktörler, tarihte kadın emegˆi, GMM Modeli

Abstract
In this study, demand factors of being as an unpaid family worker and informal sector directed women in the workforce, who have to choose between the labor market and in home responsibility, child care, are examined. It is emphasised that women in working life are also affected by social prejudices and family structures. At the same time, socially, works of housewives are invisible and worthless in our country. Demand has been analysed for women who are not both economically and socially free from the same working conditions and flexible working hours as men, and who may occasionally be exposed to gender discrimination. In this analysis, 5 different regressions were made using the Generalised Moments Method on educational levels, marital status, age levels, socioeconomic factors and efficiency rates in the economy. As a result of those models, it can be said that the difference in wages, unemployment rate, fertility rate, male labor force participation in the labor force, gaps between women's ages and the increase in education level are the effects on the demand for the female workforce.

Keywords
Female employment, education, socioeconomic factors, female labor force in history, GMM Model.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri