Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kadınlarda İnternet Bağımlılığı ile İlgili Bir Araştırma: İstanbul Örneği
(A Study on Women’s Internet Addiction: Istanbul Case )

Yazar : Esma SANCAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 296-320


Özet
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte internet kullanımı ciddi boyutlara ulaşmıştır. Gündelik hayatta internet kullanımı her ne kadar zaman tasarrufu ve işlem maliyetlerinin minimizasyonu açısından kayda değer avantajlar sağlayarak hayat kalitesini pozitif yönde etkilese de internet bağımlılığı sorunu toplumda ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bundan dolayı hemen hemen her ülkede yetkili otoriteler farklı stratejiler geliştirmeye çalışmışlardır. Söz konusu stratejilerin başarılı olması için internet kullanımını etkileyen parametrelerin saha araştırmaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; internet bağımlılığı ile kadınların demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Demografik özellikler başlığı altında yaş, eğitim, meslek, medeni durum ve sahip olunan çocuk sayısı dikkate alınmıştır. Saha araştırmasından elde edilen veriler analiz edildiğinde elde edilen en önemli sonuçlardan biri; 15-19 yaş grubundaki genç kadınların sosyal medya, eğitim ve iş gibi nedenlerle internet erişimlerinin beklenilen oranda yüksek olduğudur. Ayrıca 50 yaş üzeri kadınların beklenilenden daha yüksek düzeyde internet erişiminde bulundukları tespit edilmiştir. Bu çalışmada saha araştırmasından yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında nicel bir araştırma yöntemi olan anket uygulaması kullanılmıştır. Çalışmada örneklem olarak İstanbul’un internet kullanımının ve sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olduğu 16 ilçe seçilmiştir

Anahtar Kelimeler
İnternet Bağımlılığı, Kadın Kullanıcı, Demografik Özellikler

Abstract
With the advancement in information and communication technologies, the internet access has reached significant levels. Despite the fact that internet access in daily life offers significant advantages and affects the life quality in the form of time savings and the minimization of transaction costs, internet addiction has serious side effects on the society. For this reason the authorities in almost every country have tried to develop different strategies. To develop more effective and successful strategies, the parameters affecting the internet usage need to be supported with field studies. The purpose of this study is to investigate the relationship between internet addiction and the demographic features of women. Under the demographic features, factors such as age, education, occupation, marital status and the number of children have been considered. Field study has been used in this study. Within the scope of this study, a quantitative method, the survey method has been preferred. In the study, 16 high socio-economic level districts of Istanbul with high internet access have been selected for the study. One of the most striking results of the analyzed field data is that internet access of the young women aged 15-19 is higher than expected due to reasons such as social media, education and occupation. And also, the women over age 50 have higher access than expected

Keywords
Internet Addiction, Female, Demographic Properties

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri