Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nijerya Federalizmi Nereye Gidiyor? Çatışma Yönetimi Aracı Olarak Federal Düzenlemeler
(Whither Nigerian Federalism? Federal Arrangements as Conflict Management Devices )

Yazar : Elem Eyrice Tepeciklioğlu  Prof. Dr. Nazif Mandacı  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 399-418


Özet
Federalizm, pek çokları tarafından çeşitliliğin korunması ve özellikle çoğulcu toplumlarda çatışmaların yönetilmesi konularında bir çare olarak görülmektedir. Nijerya’daki federal sistemin çatışma yönetimi kapasitesi de federalizm literatüründe geniş bir şekilde çalışılmış ancak bu çalışmaların çoğu Nijerya federalizminin belirli bir çatışma yönetimi mekanizmasına odaklanmıştır. Bu çalışma, Nijeryalı karar vericilerin, ülkedeki mevcut çatışmaların çözülmesi yolunda birbiriyle bağlantılı üç (federal) çatışma yönetimi stratejisi benimsediğini iddia etmektedir. Devlet ve yerel yönetim sayısının artırılması, federal karakter prensibinin uygulanması ve gelir dağılımı sistemini revize etmek şeklinde sıralanabilecek birbirlerini tamamlayıcı nitelik taşıyan bu stratejiler, aynı zamanda birbirlerini sağlamlaştırmaktadır. Ancak, çalışma kapsamında da görüleceği üzere, Nijerya federalizminin kökenleri sömürgeci döneme dayanan ülkedeki bu mevcut çatışmaların üstesinden gelme konusunda birçok eksiği bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Federalizm, çatışma, çatışma yönetimi, Nijerya.

Abstract
Federalism is accepted by many as a panacea to accommodate diversity and manage conflicts especially in pluralistic societies. It is therefore not surprising that conflict management capacity of Nigerian federal system has been long studied within the federalism literature with most of those studies concentrating on a particular conflict management mechanism of Nigerian federalism. This study argues, amongst other things that, Nigerian policy-makers have adopted three inter-related (federal) conflict management strategies to deal with the intransigent ethno-religious and ethno-regional conflicts prevalent in Nigerian society. Being complementary in their nature, the strategies of proliferation of component units, application of federal character principle and revising revenue-allocation formulae along with its derivation principle mutually reinforced each other. However, this study will reveal that Nigerian federalism is flawed in dealing with those conflicts having their roots in the colonial era.

Keywords
Federalism, conflict, conflict management, Nigeria.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri