Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI: 1980’LERDEN GÜNÜMÜZE BAZI DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(Communication Researches in Turkey: A Qualitative Review on Some Doctoral Thesis from 1980 to Present )

Yazar : Hakan İrak  Raci TAŞÇIOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 111-125


Özet
Son 30 yılda teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler iletişim olgusunun bir bilim olarak kabul edilmesinde etkin rol oynamıştır. Bu doğrultuda bu çalışmada 1980-2015 yılları arasında Türkiye de iletişim üzerine yapılan 5 doktora tezinin yöntembilim bağlamında analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, iletişimin Türkiye deki gelişim çizgisi ve odaklanılan konuların neler olduğu analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeye paralel olarak iletişim alanında yapılan çalışmaların da konu bağlamında farklılaştığı ve genişlediği şeklinde bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İletişim, Teknoloji, İletişim Tarihi

Abstract
In the last 30 years, fast developments in technology have played an active role in the acceptance of communication as a science. In this study, the methodology of 5 PhD thesis on communication, carried out in Turkey between the years 1980-2015, are analyzed. Moreover the progress of communication and the focus topics of communication in Turkey are analyzed. Parallel with the progress in communication technologies, the results of the studies conducted in the field of communication have also been differentiated and expanded within the scope of the subject.

Keywords
Communication, Technology, Communication History

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri