Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİLERİN OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNİ ALGILAMALARINA DÖNÜK İFADELER İLE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA BAKIŞLARINA DÖNÜK İFADELER HAKKINDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARI
(PERSPECTIVE OF THE TEACHER CANDIDATES ABOUT STUDENTS 'FRAMEWORKS TO SCHOOL FAMILY COOPERATION DETERMINATION AND TEACHING IMPLEMENTATION )

Yazar : İhsan Nuri Demirel    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 36-62


Özet
Bu çalışmada; Ağrı İ.Ç. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında eğitim-öğretim gören öğretmen adaylarının; A-) Öğrencilerin Okul Aile İşbirliğini Algılamalarına Dönük İfadeler ile B-) Öğrencilerin Öğretmenlik Uygulamasına Bakışlarına Dönük İfadeler konusuna ilişkin yaklaşımlarının araştırılması için, bu konuyla ilgili olarak kendilerine bir anket sunulmuştur. Araştırmanın örneklemini Ağrı İ.Ç. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında eğitim-öğretim gören toplam 121 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre; öğretmen adaylarının, A-) Öğrencilerin Okul Aile İşbirliğini Algılamalarına Dönük İfadeler ile B-) Öğrencilerin Öğretmenlik Uygulamasına Bakışlarına Dönük İfadeler konusunu içeren maddeleri değişik oranlarla yanıtladıkları görülmüştür. Bulgular, öğretmen adaylarının, Cronbach's Alpha değeri ?=0.91 olarak belirlenen ve bu anlamda oldukça güvenilir olan ölçeğe farklı oranlarda yanıtlar verdikleri sonucuna varılmayı olanaklı kılmıştır.(Field, 2013).

Anahtar Kelimeler
Öğrencilerin Okul Aile İşbirliğini Algılamalarına Dönük İfadeler, Öğrencilerin Öğretmenlik Uygulamasına Bakışlarına Dönük İfadeler

Abstract
In this study, a questionnaire was presented to teacher candidates at Ağrı İ.Ç. University Educational Faculty Turkish Education, to investigate ; A) investigate the approaches of the students towards the perception of school-family cooperation and the attitudes of the students B) Approaches to teaching of students about teaching practices. The study sample consisted of 121 teacher candidates who are enrolled at Agri Ibrahim Checen University Education Departmnet. According to the findings of the research; teacher candidates responded with different ratios of items including A-) students 'expressions towards perceptions of school-family cooperation and B-) students' expressions towards Teaching Practice Perspectives. Findings have made it possible to obtain the results that teacher candidates answered at different rates to Cronbach's Alpha value ? = 0.91, which is quite reliable in this sense (Field, 2013).

Keywords
Expressions for Students to Perceive School-Parent Collaboration, Expressions for Students' View of

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri