Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OYUN TEORİSİ VE NASH’İN DENGE STRATEJİSİ
(THE GAME THEORY AND NASH’S EQUILIBRIUM STRATEGY )

Yazar : Sema Yılmaz GENÇ  hamza kadah  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 419-440


Özet
Oyun teorisi Augustin Cournot ile birlikte adı konulmamış biçimde iktisada girmiş ve iktisatçılara tamamen farklı bir bakış açısı sağlamıştır. İzleyen yüzyıl boyunca oligopol rekabet biçimini açıklamaya çalışan iktisatçılar tarafından sürekli geliştirilmiştir. 1940’lı ve 1950’li yıllar oyun teorisinin yoğun olarak tartışıldığı yıllarıdr. Bu dönemde oyun teorisi iktisatçıların, matematikçilerin hatta psikologların katkılarıyla daha tutarlı bir sistematiğe oturtulmuş ve iktisat teorisinin vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Bu katkıları yapan önemli isimlerden biri de oyun teorisinin yanı sıra diferansiyel geometride kısmi diferansiyel denklemlerin incelenmesine de önemli katkılarda bulunmuş bir matematikçi olan John F. Nash Jr’dir. Nash uzun bir yaşamdan sonra 2015’te bir trafik kazasında hayatını kaybettiğinde, ardında 1949 ile 1953 yılları arasında yayımlanmış 28 sayfalık bir doktora tezi, üçünde ortak yazar olarak, dördünü tek başına (ki bunlardan biri tek sayfadan ibarettir) yazmış olduğu sadece yedi makale; bu hacimsiz, yarım asrı devirmiş makalelerin ürünü olan geniş çaplı tartışmalar ve özellikle ekonomi bilimi üzerine oldukça güçlü bir etki yaratan “Nash Dengesi” kavramını bırakmıştır. Kimi araştırmacılara göre Nash'in işbirliksiz oyunlar kuramı ve “Nash Dengesi” formülünün, iktisada ve sosyal bilimlere yaptığı etkiler, fen bilimlerinde DNA çift sarmalının keşfi ile kıyaslanabilecek kadar önemlidir (Myerson, 1999). İktisat literatüründe önemli bir yer tutan oyun teorisinin tarihsel gelişimini ve Nash’in oyun teorilerine yaptığı katkıların önemini açıklamak üzere yazılmış bu çalışmada ayrıca, konuyla bütünlük arz etmesi nedeniyle Nash’in hayatına da kısaca yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
John Nash, Nash Dengesi, Oyun Teorisi

Abstract
The game theory entered into the economy in a way that its name wasn’t given, and it provided the definite different viewpoint for the economists. It was constantly developed by the economists who tried to explain the oligopoly competition way for the next generation. The years of 1940’s and 1950’s are the years that the game theory was densely discussed. The game theory was put into more consistent systematics with the contributions of economists, mathematicians and even the psychologicists and it became an inevitable part of economics theory. One of the important people who contributed to it is John F. Nash Jr who is a mathematician who contributed substantially to the review of game theory and the partly differential equations in the differential geometry. When Nash died due to a traffic accident in 2015 after the long life, he gave a 28-pages master’s thesis, only seven articles that he wrote three of them as the co-author and four of them on his own (so that one of them consists of a single page), the extensive discussions which are the product of massless articles taking a half century and especially the concept of “Nash Equilibrium” which had a strong impact on the economy science. According to some of the researchers, the impacts of Nash’s game theory without collaboration and “Nash Equilibrium” formulas on the economics and social sicences are as important as comparing with the discovery of DNA double stranded in the sciences (Myerson, 1999). Moreover, Nash’s life will be briefly included as to provide the integration in the subject, in the study which was written in order to explain the historical development of game theory which has an important place in the economics literature and the contributions that Nash made on the game theory

Keywords
John Nash, Nash Equilibrium, Game Theory

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri