Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BANKACILIK SİSTEMİNDE RİSK VE SERMAYE YETERLİLİĞİ
(RISK AND CAPITAL ADEQUACY IN BANKING SYSTEM )

Yazar : BERNA AK BİNGÜL  -.-  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 456-477


Özet
Dünya’da yaşanan globalleşme süreci ve bir yandan finansal piyasalarda büyük bir değişimin yaşanmasını sağlarken, diğer yandan da bankacılık sektörünün birtakım risklere karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Bankacılık sektörünün maruz kaldığı en önemli risklerden biri sermaye yeterliği riskidir. Uluslararasılaşmanın önem kazanması ve sınırötesi işlemlerin taşıdığı risk sermaye yeterliliği konusunda ortak düzenlemelere gidilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Uluslararası alanda ortak bir ölçütün belirlenmesi, bankacılık sisteminin taahhütlerini karşılayabilme gücünün artırılması ve rekabet şartlarının ülkeler arasında aynı seviyeye getirilmesi amacıyla Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından sermaye yeterliiğinin ölçülmesi ile ilgili 1988 yılında “Risk Ağırlıklı Aktiflere Karşı Sermaye Rasyosu” ile sermaye yeterliliğine uluslararası bir standart getirilmiş ve bu konudaki çalışmalar sürekli revize edilmiştir

Anahtar Kelimeler
Risk, Sermaye Yeterliliği, Basel Uzlaşısı

Abstract
The globalization process now underway throughout the world while giving way on the one hand to considerable changes in the financial markets in causing on the other the banking sector to be faced with certain risks of which the most significant is the capital adequacy risk. The growing importance of internationalization and the risky across-the border transactions enhance the necessity to figure out joint arrangement as to the capital adequacy. The Bank For International Settlement introduced in 1988 in respect of capital adequacy appraisal a capital ratio against risky assets and an international standard to the capital adequacy with arrangements to this effect being continuously revised in order to determine a joint standard on the international level, to increase the power of the banking system to meet its engagement and to bring competitiveness between various countries to the same level.

Keywords
Risk, Capital Adequacy, Basel Accord

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri