Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretim Materyallerinin Hazırlanmasında Meslek Yüksekokullarının Rolü
(The Role of Vocational School of Higher Education on the Preparation of Teaching Materials )

Yazar : İsmail Çelik  & Murat Çoban  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 519-536


Özet
Çalışmanın amacı, okul öncesi eğitimi bölümü öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersini alan öğrencilerin materyal hazırlamaya yönelik görüşlerini ve materyallerin hazırlanmasında meslek yüksekokullarıyla olan rolünü incelemektir. Çalışmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi bölümü 2. Sınıf Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersini alan toplam 180 öğrenciden gönüllü olan 124 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler öğretim materyallerinin hazırlanmasının önemini belirterek özellikle ahşap oyuncakların ve çeşitli animasyonların yapılmasının gerekliliğine işaret etmişlerdir. Fatih projesi kapsamında da 8 öğretmenle görüşme yapılmış ve onlar da özellikle akıllı tahtada kullanılabilecek materyallerin yetersizliğinden bahsetmişlerdir. Öğretim materyallerini içerikleri göz önünde bulundurulduğunda özellikle bunların yapılması noktasında meslek yüksekokullarının Grafik Tasarım, Bilgisayar Programcılığı ve Mobilya ve Dekorasyon bölümleriyle ilişkisinin bulunduğu ve bu bölümlerle işbirliğinin önemi ortaya çıkmıştır. Yapılması gereken öğretim materyallerinin hazırlanmasında noktasında meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinin uygulamada katkısının sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Meslek yüksekokulu, okul öncesi, materyal tasarımı, eğitim programı, rol.

Abstract
The purpose of the study is to investigate the views of the students who take teaching technologies and material design course in pre-school teaching department about designing materials and the role of the vocational schools in designing the teaching materials. 124 students who were willing to participate in the study among 180 students who took the Teaching Technologies and Material Design course in the 2nd grade of the Department of Preschool Teaching, Faculty of Education, İbrahim Çeçen University of Ağrı participated in the study. The students stated the importance of designing materials and they indicated the importance of designing wooden toys and preparing various animations. Within the Fatih Project (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology), 8 teachers were interviewed, and they particularly stated the lack of materials to be used on smart boards. Considering the content of the teaching materials, it was determined that the Program of Graphic Design, Program of Computer Programming and Program of Furniture and Decoration are related to doing so, and the importance of cooperation with these programs was also determined. What should be done is to provide the contribution of the related programs in vocational schools in designing teaching materials.

Keywords
Vocational school, pre-school, material design, educational program, role.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri