Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The First Mediterranean Games and Turkey with Its Reflections on the Newspapers
(Gazetelere Yansımaları ile İlk Akdeniz Oyunları ve Türkiye )

Yazar : Selami Özsoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3
Sayfa : 71-80


Özet
Dünyada spor, ülkelerin tanıtımı ve uluslararası barışın korunmasında önemli bir araç olarak görülmektedir. İlk olarak 5-20 Ekim 1951 tarihleri arasında Mısır’da yapılan Akdeniz Oyunları da II.Dünya Savaşı sonrasında Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında dostluğun pekişmesi, kültürel yakınlaşmanın tesisi ve barışın kurulması yolunda önemli bir adım olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında yapılan 1948 Londra Olimpiyatları sırasında Mısır Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa tarafından ortaya atılan bölgesel olimpiyat yapma fikri Akdeniz Ülkelerinin olimpiyat temsilcileri tarafından desteklenmiş ve ilk Akdeniz Oyunlarının Mısır’da yapılması kararlaştırılmıştır. Araştırmada I. Akdeniz Oyunları süresince Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yer alan haber ve yorumlar taranmış ve elde edilen bulgular kronolojik olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Muhammed Tahir Paşa, spor, Akdeniz Oyunları, gazete, basın.

Abstract
The Mediterranean Games first of which was held in Egypt between 5-20 October 1951 was a considerable step in consolidating friendship, in forming cultural ties, and in building peace among countries which have a border on the Mediterranean, after the World War II. During the 1948 London Olympics, President of Egyptian National Olympics Committee Mohamed Taher Pasha’s idea of creating a regional olympics was supported by the representatives of the Olympics committees of Mediterranean countries and it was decided that the first Mediterranean Games be held in Egypt. The study reviewed the news and comments published in newspapers Cumhuriyet and Milliyet in the period of the first Mediterranean Games. The changes were given chronologically through citations from the news and comments.

Keywords
Mohamed Taher Pasha, sport, Mediterranean Games, newspaper, press.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri