Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Devleti’nde Spor Tekkeleri
(The Sport Lodges in Ottoman Empire )

Yazar : Haydar Gölbaşı    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 41-53


Özet
Osmanlı padişahları spor tekkelerine çok önem vermişler ve sınırların genişlemesiyle birlikte başkent yaptıkları her yere spor tekkelerini taşımışlar veya yaptırmışlardır. Spor tekkelerine destek vermelerinin en önemli nedeni ise hem güreş, okçuluk, binicilik gibi spor branşlarını severek yapmaları, hem de bu branşların savaşa hazırlık olarak görmeleri olarak düşünülmektedir. Yaklaşık olarak Orhan Bey döneminde oluşmaya başlayan spor tekkeleri Sultan II. Abdülhamit’e kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nde tekkeler denilince dini tekkelerin yanı sıra bulunan spor tekkelerinin oluşumlarının ve faaliyetlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmadaki verileri elde etmek için çeşitli dergi ve kitaplar taranmış ve elde edilen bulgularla Osmanlı Tekkelerinin aslında günümüz spor kulüplerinin temelini oluşturduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu kulüplerin kuruluş dönemleri ve amaçları ile faaliyetlerinden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, spor, spor tekkeleri, spor kulüpleri, spor yönetimi.

Abstract
The Ottoman sultans paid great attention to sports lodges, and with the expansion of the borders, they carried these sports lodges or built new ones in places they made capital. The most important reason for their support to the sports lodges is that they like sports branches such as wrestling, archery and horse riding as well as seeing these branches as preparations for war. The sports lodges that started to form during the reign of Orhan Bey continued to exist as far as Sultan Abdulhamid II. In this study, it was aimed to investigate the formation and activities of the sports lodges rather than the religious lodges. Various journals and books were searched to obtain the data in the study, and with the findings obtained, it was shown that the Ottoman Lodges were actually the basis of today’s sports clubs. In addition, the establishment periods and aims and activities of these clubs were mentioned.

Keywords
Ottoman Empire, sport, sports lodges, sports clubs, sports management.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri