Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Performans Öz Değerlendirme Sonuçlarının Okul Kademesi ve Mezuniyet Değişkeni Açısından İncelenmesi
(The Investigation of Teacher and School Administrators' Performance Self-Evaluation Results in Terms of Grades of School and Graduation Factors )

Yazar : Sanem Dilbaz Sayın  & Hasan Arslan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 537-564


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve okul yöneticilerinin performans değerlendirme sürecinde yer almasını istediği kriterler ile gerçekleştirilen öz değerlendirme sonuçlarının okul kademesi ve mezuniyet değişkeni açısından incelenmesidir. Tarama araştırma modeli ile yürütülen çalışmada öğretmen ve okul yöneticilerinin öğretmen performans değerlendirme süreci ile ilgili öz değerlendirme sonuçlarının tespit edilebilmesi için araştırmacı tarafından geliştirilen ‘Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği’ (Dilbaz Sayın, 2017) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çanakkale Merkez ilçe devlet okullarında görev yapmakta olan 404 öğretmen ve okul yöneticisi oluşturmaktadır. ‘Öğretmen Performans Değerlendirme Ölçeği’ ile elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, Anova ve Tukey testi istatistiki analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen ve okul yöneticilerinin öz değerlendirme sonuçları okul kademesi değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık oluştururken, mezun olunan okul değişkeninde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen performansı, öz değerlendirme, okul kademesi, değişken, mezuniyet değişkeni.

Abstract
The purpose of this research is to examine the results of the self-evaluation carried out with the criteria that the teachers and the school administrators want to be included in the performance evaluation process in terms of the grade of schools and the types of school teachers graduated from (alma mater variable) variables. The 'Teacher Performance Assessment Scale' (Dilbaz Sayın, 2017) developed by the researcher was employed in order to determine the results of the self-evaluation related to the teacher performance evaluation process of teachers and school administrators in the study conducted with the survey research method. 404 teachers and school administrators working in Çanakkale city center state schools comprised the sample of this research. Percentage, frequency, ANOVA and Tukey parametric statistical analysis methods were used in the analysis of the data obtained with the 'Teacher Performance Assessment Scale'. The results indicated that while the teachers and administrators’ self-evaluation results significantly differed by the grade of schools, there was no significant difference in the type of school teachers graduated from (alma mater variable).

Keywords
Teacher performance, self-evaluation, the grade of school, variable, alma mater variable.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri