Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mircea Eliade'nin 'Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi' Adlı Üçlemesinden: 'Gotama Budha'dan Hiristiyanliğin Doğuşuna’da Hint Kültürünün Yeri
(The Place of Indian Culture in 'A History of Religious Ideas': From 'Gotama Budha to the Triumph of Christianity' by Mircea Eliade )

Yazar : Yalçın Kayalı    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 173-188


Özet
Mircea Eliade (1907-1986), Romanya’da doğmuş önemli bir dinler tarihi uzmanı, aynı zamanda iyi bir felsefe tarihçisi, düşünür ve akademisyendir. Sırasıyla Sorbonne ve Chicago Üniversitelerinde çalışmış, özellikle de dinsel simgeler ve mitler üzerine elliden fazla kuramsal değeri olan eser vermiştir. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi adını taşıyan ve bir kitap üçlemesi olarak yayımlanmış olan eserinin, Gotama Budha'dan Hıristiyanlığın Doğuşuna başlığını taşıyan ikinci eseri ise çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Eser, on altıncı bölüm ile başlayıp otuzuncu bölümle sona ermektedir. On beş bölümden oluşan eserin beş bölümünü (XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV numaralı bölümlerini) ise, Hint kültürü ve inançlarına ait kısım oluşturmaktadır. Bu çalışmayla, Eliade’nin ilgili eseri ve bahsi geçen başlıkların sınırlılığında, kadim Hint kültürünün izleri sürülmeye çalışılmıştır. Amacımız, Hint kültürünün ülkemizdeki tanıtımına katkı sağlamak ve ilgili kültürel öğelerin sosyal bilimler alanında yapılacak karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılabilirliğini arttırmaktır.

Anahtar Kelimeler
Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, Hint Kültürü,

Abstract
Mircea Eliade (1907-1986) is an important religion historian born in Romania, a well-known philosopher historian, thinker and professor at university. He worked at the Sorbonne and the Chicago Universities, respectively, and produced more than fifty works with theoretical value, especially on religious icons and myths. The work bearing the title of “From Gotama Buddha to the Triumph of Christianity”, which was published as the second work of A History of Religious Ideas trilogy constitutes the subject of our work. The work begins with the sixteenth episode and ends with the thirtieth episode. The five chapters of the fifteen chapters (XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXIV) form part of Indian culture and beliefs. With this work, the ancient Indian cultures’ traces were tried to be followed within only these parts and Eliade's work. Our aim is to contribute to the promotion of Indian cultures in our country and to increase the usability of relevant cultural items in comparative studies in the field of social sciences.

Keywords
Mircea Eliade, A History of Religious Ideas, Indian Culture,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri