Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Özdeşleşmenin İş-Yaşam Dengesine Etkisi: Üst Düzey Yöneticilere Yönelik Bir Araştırma
(The Impact of Organizational Identification on Work-Life Balance: A Research for Senior Managers )

Yazar : Sibel Aydemir    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 367-390


Özet
Bu çalışmanın amacı; örgütlerde beyin takımı olarak ifade edilen ve bundan dolayı da örgütün hedefleriyle bütünleşmesi oldukça önemli olan yöneticilerin iş-yaşam dengeleri ve örgütsel özdeşleşme düzeylerini saptamak, bu iki örgütsel faktör arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek ve anlamlı bir ilişkinin varlığı durumunda örgütle özdeşleşmenin iş-yaşam dengesine etki düzeyini belirlemektir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda; iş-yaşam dengesi ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmış, basit doğrusal regresyon analizi sonucunda; üst düzey yöneticilerin iş-yaşam dengesindeki değişimin %12,5’ini örgütsel özdeşleşmedeki değişimin açıkladığı belirlenmiş ve iş-yaşam dengesinin örgütsel özdeşleşme üzerinde 1 birime karşılık 0.809 birimlik bir artışa neden olduğu saptanmıştır. Farklılık analizleri sonucunda ise; üst düzey yöneticilerin iş-yaşam dengesinin kişisel gelişim eğitimi alınıp alınmamasına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ve daha önce kişisel gelişim eğitimi alan yöneticilerde iş-yaşam dengesinin daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Örgüt, üst düzey yönetici, özdeşleşme, iş-yaşam dengesi, beyin takımı.

Abstract
The purpose of this study is; to determine the work-life balances and organizational identification levels of managers who are expressed as brainstorms in organizations and therefore are very important to integrate with the goals of the organization; to examine whether there is a meaningful relationship between these two organizational factors and to determine the impact level of organizational identification on work-life balance in the case of a significant relationship. As a result of the correlation analysis carried out within the scope of the research; it has been found that there is a significant positive correlation between work-life balance and organizational identification. As a result of simple linear regression analysis; it has been determined that the change in organizational identification accounted for 12.5% of the change in the work-life balance of senior executives, and it was found that the work-life balance caused an increase of 0.809 units per 1 on organizational identification. As a result of difference analysis; there is a meaningful difference according to whether personal development education is taken or not and it is determined that work-life balance is higher in managers who have received personal development education before.

Keywords
Organization, senior manager, identification, work-life balance, brain team.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri