Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ontological Bases of the Universe in Plato’s and Aristotle’s Cosmologies
(Platon ve Aristoteles Kozmolojisinde Evrenin Ontolojik Dayanakları )

Yazar : İlyas Altuner    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3
Sayfa : 01-10


Özet
Evrenin varlığıyla ilgili sistematik ve kuşatıcı düşünce örneklerine ilk olarak Platon ve Aristoteles felsefelerinde rastlıyoruz. Platon, tüm düşüncesinin temeli olan idea öğretisiyle, nesnel dünyanın gölgelerden ibaret olduğunu kabul etmiş ve aslolan şeyin ideal dünyada olduğunu öne sürmüştür. Buna karşın Aristoteles, varlıkla ilgili düşüncelerini bireysel tözleri dayanak yapan bir anlayışla şekillendirmiş, Platoncu idealizmin yalnızca kavramsal bir yapı olduğunu ve gerçekliğin salt formlar ya da idealardan ibaret olmayıp her ikisinin ayrılmaz bütünlüğünden meydana geldiğini savunmuştur. Bu yazıda her iki görüşün temelleri kısaca ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
İdealar kuramı, varlık, ilk madde, evren, töz, kuvve, fiil, neden.

Abstract
We firstly find traces of systematical and comprehensive thought related to existence of the universe in Plato and Aristotle. Plato, by the doctrine of ideas which is the basis of his whole philosophy, accepted that the objective world was to be composed of shadows, and he propounded that the essential was in ideal world. On the contrary, Aristotle has shaped his thoughts related to being by conception made individual substances as base, and he defended that Platonic idealism was only a conceptual structure and the truth was not composed of absolute forms or ideas but it was to be consist of indivisible unity of them. In this paper it will briefly be dealt with the bases of both conceptions.

Keywords
Theory of forms, being, the first matter, universe, substance, potentiality, actuality, reason.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri