Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gastronomi Turizminde Staj Eğitiminin Önemi: Gaziantep Üniversitesi Örneği
(The Importance of Internship Training in Gastronomy Tourism: The Case of Gaziantep University )

Yazar : Aliye Akın    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 483-518


Özet
Bu araştırma gastronomi eğitimi alan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerin staj süresince ve staj sonrasındaki kazanımlarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öncelikle literatür taraması gerçekleştirilmiş olup; araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi bölümü staj yapan öğrencilerden toplam 76’sına yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanarak, veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutulup; araştırma sonuçlandırılmıştır. Buna göre, araştırmacı tarafından oluşturulan ölçeğe geçerlilik ve güvenirlilik analizi yapılarak, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli olduğu saptanmıştır. Ayrıca veri setinin faktör analizi için uygunluğu KMO testi ile tespit edilmiştir. Bununla beraber 21-24 yaş aralığında olan katılımcıların 36’sının bay 40’nın ise bayan olduğu ve staj eğitimi kapsamında, bu eğitiminin teorik eğitimi tamamladığını, mesleki anlamda becerilerinin geliştiğini, bu bağlamda mutfak araç gereçlerini tanıyarak, hızlı ve doğru bir şekilde kullandıkları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Turizm, gastronomi, turizm eğitimi, gastronomi turizmi, staj eğitimi.

Abstract
This research was carried out in order to reveal the achievements of the third and fourth-year students who took gastronomy education during the internship and after the internship. A total of 76 students from Gaziantep University Faculty of Fine Arts Department of Gastronomy internship students were interviewed by face-to-face interview method and data were collected. Accordingly, a validity and reliability analysis was conducted on the scale created by the researcher. As a result of the analysis, it was determined that the scale was highly reliable and valid. In addition, the suitability of the data set for factor analysis was determined by the KMO test. As a result of the survey, it was determined that 36 of the participants in the 21-24 age range were female, 40 were female. It has been determined that internship training has completed theoretical education and developed skills in the professional sense. In this context, it has been revealed that the trainees are using kitchen tools quickly and accurately by recognizing them. In addition, with an internship, it has been determined that the participants can make food and drinks easily, correct and quickly according to the standard recipe. It was determined that the participants were able to prepare food and beverages belonging to different cultures, recognize kitchen units, understand inter-employee relations, work life, ethics and discipline.

Keywords
Tourism, gastronomy, education of tourism, gastronomy tourism, internship.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri