Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Talebelerinden Seyyid Tâhâ el-Hakkârî
(One of the Students of Mawlana Khalid al-Baghdadi: Sayyid Taha al-Hakkari )

Yazar : Zeki Tan    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3
Sayfa : 97-126


Özet
Seyyid Tâhâ el-Hakkârî, hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağ-dâdî’den aldığı ilmi geleneği yaşadığı coğrafya olan Hakkâri bölgesinde uzun süre sürdürmüştür. Seyyid Tâhâ yaşadığı za-man diliminde sahip olduğu karizmatik kişiliği sebebi ile komşu ülke İranlı idarecilerin de dikkatini çekmiş, kendisine çeşitli hediyelerle yakınlaşmaya çalışmışlardır. Fakat Osmanlı idarecileri Seyyid Tâhâ’nın toparlayıcı ve toplum nezdinde edindiği manevi kimlik ve kişiliğinden istifade ederek bölgeyi sulh adası haline getirmişlerdir. İstanbul’u Şemdinli’ye bağlayan bu manevi bağ uzun süre etkisini devam ettirmiştir. Bu geleneğin kaybolması ile bölge sahip olduğu barışı kaybetmiştir.

Anahtar Kelimeler
Seyyid Tâhâ el-Hakkârî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, tasavvuf, sosyal bütünleşme, irşad.

Abstract
Sayyid Taha al-Hakkari kept the scholar tradition he learned from his teacher Mawlana Khalid al-Baghdadi alive in the geography he lived, Hakkari. In the period he lived, Sayyid Taha attracted the attention of the Iranian administrators because of its charismatic personality and they even tried to form a close bond by sending him various gifts. And Ottoman administrators maintain the peace in the region by benefiting from the conciliator personality and moral identity of Sayyid Taha. This spiritual bond that connects Şemdinli to Istanbul continued its effect for a long time. And when this tradition vanished, the region lost its peaceful atmosphere.

Keywords
Sayyid Taha al-Hakkari, Mawlana Khalid al-Baghdadi, sufism, social integration, guidance.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri