Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Soğuk Zincir Taşımacılığı Yapan İşletmelerde 3PL Firma Seçimi: İstanbul Örneği
(3PL Company Selection in Operating Cold Chain Transportation: The Case of İstanbul )

Yazar : Selçuk Korucuk    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 341-366


Özet
Çalışmanın amacı, İstanbul ilinde soğuk zincir taşımacılığı yapan işletmelerde Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) teknikleri ile Üçüncü Parti Lojistik Firma (3PL) seçimi yapmaktır. Bu doğrultuda soğuk zincir taşımacılığında faaliyet gösteren 25 uzman görüşü alınmıştır. Bu amaçla iki aşamalı bir model oluşturulmuş ve ilk aşamasında 3PL seçiminde kullanılacak kriterler Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tekniği ile ağırlıklandırılmıştır. İkinci aşamada ise Gri İlişkisel Analiz (GİA) tekniği ile en iyi 3PL firma seçimi yapılmıştır. Çalışma sonucunda 3PL firma seçiminde “İşletme Performansı”en önemli ana kriter olmuş, “C” seçeneği ise en iyi 3PL sağlayıcı firma olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Soğuk zincir, taşımacılık, üçüncü parti lojistik, işletme, firma.

Abstract
The aim of the study is to select Analytical Hierarchy Process (AHP) and Gray Relational Analysis (GIA) techniques and Third Party Logistics Company (3PL) in cold chain transportation companies in Istanbul. In this direction, 25 expert opinions on cold chain transportation were taken. This purpose, a two-stage model was established and the criteria to be used in the first phase of the 3PL selection were weighted by the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. In the second stage, the best 3PL company was selected with Gray Relational Analysis (GIA) technique. As a result of the study, "Operational Performance" was the most important main criterion in selecting 3PL firms and "C" was the best 3PL provider.

Keywords
Cold chain, transportation, third party logistics, operation, company.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri