Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Meslek Seçimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Relation between Emotional Intelligence and Career Choice of the Students Training Professional Tour Guide )

Yazar : Meral Büyükkuru  & Zeynep Çokal  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 443-474


Özet
Bu araştırmanın amacı turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin duygusal zekâları ile meslek seçimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla öğrencilere Goleman’ın geliştirmiş olduğu duygusal zekâ ölçeği ile Sarıkaya ve Khorshid tarafından hazırlanan meslek seçimi ölçeği uygulanmıştır. Duygusal zeka ve meslek seçimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Ayrıca elde edilen veriler, frekans analizi, güvenirlik analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin analizi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak değerlendirilmiştir. Duygusal zekâ ile meslek seçimi arasındaki ilişkinin önemi değerlendirildiğinde bu çalışmanın turist rehberliği mesleğini seçmek isteyen ve turist rehberliği eğitimi alan bireyler açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, turist rehberliği, duygusal zekâ, meslek seçimi, ölçek.

Abstract
The purpose of this study is to determine the relationship between career choice and emotional intelligence of the tourism guiding students. For this purpose, the emotional intelligence scale prepared by Goleman and the career choice measure developed by Sarıkaya and Khorshid were applied to students. To reveal the relationship between emotional intelligence and career choice, correlation and regression analysis were made. Also, the data collected from surveys were evaluated using frequency statistics, reliability statistics, descriptive statistics (means and standard deviations) and one-way analysis of variance (ANOVA). When evaluating the importance of the relationship between emotional intelligence and occupational choice, this research is thought to be useful for people who want to choose tourist guiding as a profession and who are trained in a professional tourist guide.

Keywords
Tourism, tourist guide, emotional intelligence, career choice, measure.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri