Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geçiş Ekonomilerinde Turizme ve Enerjiye Dayalı Büyüme Hipotezinin Analizi: Panel Nedensellik Testi
(An Analysis of Hypothesis Growth Based on Tourism and Energy in Transition Economies: Panel Causality Test )

Yazar : Burcu Ilgaz Yıldırım  & Dilek Şahin  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 437-457


Özet
Bu çalışmanın amacı, geçiş ekonomilerinde 1995-2014 dönemleri arasında turizm gelirleri, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Analiz kapsamında, paneli oluşturan değişkenler arasında ve modelde yatay kesit bağımlılığının olup olmadığı test edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, değişkenlerde ve modelde yatay kesit bağımlılığının olduğunu göstermiştir. Nedensellik testinde, geçiş ekonomilerinde; turizm gelirlerinden ekonomik büyümeye doğru “Ermenistan, Kazakistan, Rusya, Arnavutluk ve Macaristan”da; ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru “Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Slovakya”da; enerji tüketiminden ekonomik büyümeye doğru; “Azerbaycan, Kırgızistan, Polonya”da; ekonomik büyümeden enerji kullanımına doğru “Kazakistan”da nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında turizme dayalı büyüme hipotezinin “Ermenistan, Kazakistan, Rusya, Arnavutluk ve Macaristan”da geçerli olduğu görülmektedir. Enerjiye dayalı büyüme hipotezi “Azerbaycan, Kırgızistan, Polonya”da geçerlidir.

Anahtar Kelimeler
Turizm, enerji, ekonomik büyüme, geçiş ekonomileri, panel veri analizi.

Abstract
The purpose of this study is to analyze the relationship between tourism incomes, energy consumption and economic growth in transition economies between 1995 and 2014. Within the scope of the analysis, it was tested whether there is horizontal section dependency between the panel forming variables and the model. The causality relation between variables was analyzed by Emirmahmutoğlu and Köse (2011) causality test. The results of the analysis showed that there is horizontal section dependency in the variables and model. It seems that there is a causal relation in causality test, Transition Economies; from tourism revenues to economic growth: in "Armenia, Kazakhstan, Russia, Albania and Hungary"; from economic growth to tourism income: in "Armenia, Kazakhstan, Ukraine, Bulgaria, Croatia, Romania, Slovakia"; from energy consumption to economic growth: "Azerbaijan, Kyrgyzstan, Poland"; in Kazakhstan from economic growth towards energy use. In light of this information, the tourism-based growth hypothesis is valid in Armenia, Kazakhstan, Russia, Albania and Hungary. The energy-based growth hypothesis is also valid in "Azerbaijan, Kyrgyzstan, Poland".

Keywords
Tourism, energy, economic growth, transition economies, panel data analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri