Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


II. Selim Döneminde Van Vilayetinde Çıkarılan Madenlerin İşletilmeleri ve Harp Sanayiine Katkıları
(The Process of Mine Extracted in Van Province and Its Contribution to the War Industry During the Reign of the Selim II )

Yazar : İbrahim Özgül    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 227-252


Özet
Osmanlı Devletinin İran sınırında bulunan Van Vilayeti, jeopolitik ve jeostratejik konumundan ötürü devamlı olarak Safevi devletinin tehdit ve baskılarına maruz kalmıştır. Van’ın sınır güvenliği sadece bölge açısından değil aynı zamanda ülke savunması açısından da önemli görevler üstlenmiştir. Bu araştırmamızda arşiv belgelerine dayanılarak gerek sınır, gerekse ülke güvenliği açısından Van Vilayetinde çıkarılan madenlerin harp sanayiinde kullanılmasındaki öneminin yanı sıra madenlerin çıkarıldıkları bölgelerde sağladığı ekonomik katkı da ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bölgede özellikle barut yapımında kullanılan güherçile ve kükürt ’ün yanı sıra kurşun, demir gibi madenlerin kaliteli olması aynı zamanda bu madenlerin sürekliliğini sağlamıştır. Böylece bu madenlerin çıkarıldığı bölgeler bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu maden işletmelerinin daha sonraki yüzyıllarda da ülke savunmasındaki etkin rollerini sürdürmeleri, rezervlerinin zenginliğine bağlanmaktadır. Van Vilayetinin harp sanayii dalında ihtiyaç duyulan kollarının kurulması ve bu madenlerin hammadde olarak gönderilmesinin dışında, bölge dışına işlenmiş olarak da gönderildiği belgelerle ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Van, maden, hüküm, kükürt, güherçile.

Abstract
Ottoman Empire’s Van Province, located on the Iranian border, has been constantly exposed to the threats and oppressions of the Safavid State because of its geopolitical and geostrategic position. Van's border security carried a crucial mission not only as a regional wall but also as a countrywide line of defense. In this research, based on archival documents, it is aimed to ascertain the importance of using the mines produced in Van province in terms of border and country security, as well as the economic contribution provided by the mines in the regions where the mines were excavated. In addition to the saltpeter and sulfur used in the production of gunpowder, lead, iron and other minerals were of high quality and at the same time, they maintained the continuity of the mines. Thus, the regions where these mines are excavated have become a center of attraction. The continued role of these mining enterprises in defense of the country in the following centuries is reckoned to be depended on the richness of their reserves. In addition to establishing the necessary stages of the Van Province in the field of war industry and sending these mines as raw materials, it is attempted to be documented that they have been sent out of the region already processed as well.

Keywords
Van, mine, sovereign, sulfur, saltpeter.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri