Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sara Gürbüz Özeren’in Eserlerinde Aktarılan Değerler
(Values Transferred to Sara Gürbüz Özeren's Works )

Yazar : Çiğdem Çam Türkan  & Abdulkerim Dinç  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 321-339


Özet
Dünyada bilim, sanat, kültür, edebiyat v.b her alanda hızla ilerleme gerçekleşmektedir. Bu sevindirici duruma rağmen son yıllarda ülkelerin çoğunda başlayan önemli bir kaygı vardır: yitirilen değerler. Her alanda ilerleyen insanoğlu insanlık, ahlak, sevgi, saygı vb. hasletlerde sürekli kan kaybediyor. Savaşlar artıyor, açlık, yoksulluk… Komşular aç iken israflar yapılıyor. Kısaca insanlık can çekişiyor. Bu durumu fark eden eğitimciler değerleri yeniden hayatımıza kazandırmak ve tekrar yaşanır bir dünya yaratmak için eğitim sistemleri başta olmak üzere tüm alanlara değerleri sindirerek koymaya çalışmış; böylece toplumların kanayan yaralarını iyileştirip gelecek neslin huzurlu, mutlu ve değerlerle donanımlı olmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu çalışmamızı insanlığın geleceği çocuklarımıza değerlerimizi masal tadında sevdirecek ve onları eğlendirirken değerler açısından eğitecek eserleri bulma kaygısıyla ortaya koyduk. Bu alanda çalışan Sara Gürbüz Özeren’in eserini inceledik.

Anahtar Kelimeler
Sara Gürbüz Özeren, çocuk edebiyatı, değerler, edebiyat, sanat.

Abstract
In the world science, art, culture, literature, etc. are progressing rapidly in every field. Despite this pleasing situation, in recent years there has been a major worry in the majority of countries: lost values. Human beings progressing in each area are humanity, morality, love, respect and so on characters are constantly losing blood. Wars are increasing, starvation, poverty... While neighbors are hungry, wastefulness is being made. In short, humanity is suffering. The trainers who noticed this situation tried to digest the values in all fields, especially the education systems, in order to bring the values back to life and create a world that will live again; thus aiming to heal the bloody wounds of the societies and ensure that the next generation is peaceful, happy and well-equipped. This work will endear us to taste tale of humanity and our values to our children's future, we have demonstrated the concern of finding the artifacts to educate while entertaining them in terms of values. We have studied the work of Sara Gürbüz Özeren, who works in this area.

Keywords
Sara Gürbüz Özeren, child literature, valuees, literature, art.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri