Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Recî’ Olayı’nda Esir Düşenlerin İslâm Tarihindeki Örneklikleri
(The Examples of the Prisoners of Raji Event in the History of Islam )

Yazar : Abdulhalim Oflaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 189-207


Özet
Hz. Peygamber’e, nübüvveti ile birlikte başta kendisi olmak üzere inananlarına adeta Mekke’nin çekilmez hale getirilmesiyle hicret yolu görünmüştü. Hicret yurdu olarak Medine seçilmişti. Ancak Mekke’de inananlara her türlü vahşeti uygulamayı reva görenler, onları Medine’de de rahat bırakmadılar. Ordular hazırlayıp onlar üzerine harekete geçtikleri gibi çeşitli tuzaklarla da onların canlarına ve mallarına kastediyorlardı. Bunun en somut örneklerinden birisini Recî’ Faciası teşkil etmektedir. Medine civarında yerleşik kabileler, talepleri üzerine Hz. Peygamber’in kendilerine öğretici olarak gönderdiği küçük bir muallim grubunu tuzağa düşürdüler. İhanete uğrayan bu Müslümanlardan bir kısmı orada şehit düşerken üç tanesi de esir alındılar. Her birinin örnekliği bugün dahi güncelliğini korumakta olan bu esirler ölüme giderken bile sahip oldukları vakar, izzet, gözüpeklik, vefa ve fedakârlıklarıyla kendilerini darağacında sallandıran o günkü düşmanları başta olmak üzere herkesin takdirini kazanmışlardı.

Anahtar Kelimeler
Recî’ Olayı, İbn Târık, Hubeyb b. Adî, İbn Desine, Adal, Kâre.

Abstract
The way of Hijrah had been appeared to Prophet, along with the prophethood, with him first and his believers, especially the Mecca to make it unbearable. Medina was chosen as the home of Hijra.The way of Hijrah had been appeared to Prophet, along with the prophethood, with him first and his believers, especially the Mecca to make it unbearable. Medina was chosen as the home of Hijra. However, those who believe in the practice of all kinds of brutality to those who believe in Mecca did not leave them in Medina. As they prepared armies and acted upon them, they meant various traps and their lives and property. One of the most concrete examples of this is the Raji Event. The settled tribes around the Medina, they trapped a small group of teachers who were sent to them by the Prophet. Some of these Muslims who were betrayed fell martyrs while three of them were taken captive. Even the examples of each of these survivors are still up-to-date, even as they went to death, they received the admiration of everyone, especially the enemies of the day, who were shaking themselves in the gallows with their dignity, dignity, loyalty and fidelity. However, those who believe in the practice of all kinds of brutality to those who believe in Mecca did not leave them in Medina. As they prepared armies and acted upon them, they meant various traps and their lives and property. One of the most concrete examples of this is the Reci bir Disaster. The settled tribes around the Medina, Hz. They trapped a small group of teachers who were sent to them by the Prophet. Some of these Muslims who were betrayed fell martyrs while three of them were taken captive. Even the examples of each of these survivors are still up-to-date, even as they went to death, they received the admiration of everyone, especially the enemies of the day, who were shaking themselves in the gallows with their dignity, dignity, loyalty and fidelity.

Keywords
Raji Event, Ibn Tariq, Hubayb ibn Adi, Ibn Dasina, Adal, Qara.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri