Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2017 Türkçe Öğretim Programı Esas Alınarak Hazırlanan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Yazma ve Konuşma Etkinliklerinin İncelenmesi
(Examination of Writing and Speaking Activities in the 5th Grade Turkish Lesson Book Prepared Based on the 2017 Turkish Curriculum )

Yazar : Hatice Coşkun  & Fatma Nur Narinç  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 627-645


Özet
Bu çalışmanın amacı MEB’ in yeni programı esas alarak hazırladığı 5. Sınıf Türkçe ders kitabındaki yazma ve konuşma etkinliklerini incelemektir. Etkinliklerin yazma ve konuşma kazanımlarını karşılama durumu ortaya konulmuştur. Ayrıca etkinlikler yazma ve konuşma yöntem teknikleri ve temalara dağılımına göre incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemine göre düzenlenen çalışmada 248 etkinlik incelenmiştir. Veriler betimsel analiz yapılarak sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre kazanımların etkinliklere dengeli bir şekilde dağılım göstermediği görülmüştür. Yazma kazanımlarından bazılarına doğrudan hitap eden bir etkinliğe rastlanmamıştır. Konuşma etkinliklerinde ise kazanımlara hitap eden en az bir etkinlik bulunmaktadır. Temaların etkinliklere dağılımında yazma etkinliklerinin konuşma etkinliklerine göre daha fazla yer aldığı görülmüştür. En çok yer alan yazma yöntem ve tekniği ‘metin tamamlama’dır. Etkinliklerde en çok yer verilen konuşma yöntem ve tekniği ise “kendisini karşısındakinin yerine koyarak konuşma”dır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe ders kitabı, yazma, konuşma, öğretim programı, etkinlik.

Abstract
The aim of this study is to examine the writing and speaking activities of the 5th-grade Turkish coursebook prepared by MEB based on the new program. The activities have been demonstrated to meet writing and speech outcomes. In addition, activities were examined according to writing and speaking techniques and themes. 248 activities were examined in the study conducted according to the qualitative research method. The data were presented with a descriptive analysis. According to the results of the research, it is seen that the outcomes are not distributed in a balanced manner above activities. There has been no activity that directly addressed some of the writing achievements. Speaking activities include at least one activity that addresses outcomes. Distribution of activities above themes, the writing activities were found to take place more than the speaking activities. The most common writing method and technique is "text completion" in activities. On the other hand, the most common speaking method and technique are “speaking by being in somebody's shoes”.

Keywords
Turkish textbook, writing, speaking, curriculum, activity.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri