Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fârâbi Düşüncesinde Bir Erdem Olarak Adâlet
(Justice as a Virtue in Alfarabi's Thought )

Yazar : Mirpenç Akşit    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 23-40


Özet
Adâlet, insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok durulan kavramlardan biri olmuştur. Düşünce tarihinde dört erdem ( fazilet) ve bunlardan en kapsamlı olan adâletin temel amacı mutluluğa ulaşma çabası ile yakından ilgilidir. Fârâbî ‘de adâlet kavramı hem nefsin bir erdemi olarak ele alınmış aynı zamanda adâletin sosyal ve toplumsal yönüne değinilmiştir. Fârâbî ’de adâlet sevgiye tabii iken Modern paradigma da ise adalet korkuya tabii tutulmuştur. Fârâbî, adalet teorisi ile insanlığın en keskin ve en gerçekçi yönüne değinerek sevginin yokluğu ile erdemsiz bir toplumun oluşacağının ifade ederek adeta modern çağa gönderme yapmıştır.

Anahtar Kelimeler
Fârâbî, adalet, erdem, sevgi, denge, hukuk.

Abstract
Justice has been one of the most important concepts in human history. Four virtues in the history of thought are closely related to the pursuit of happiness, the main purpose of Justice, which is the most comprehensive. In Alfarabi, the concept of Justice is considered as a virtue of the soul and is also referred to as the social and social aspect of Justice. In Alfarabi, justice is love and modern paradigm is fear. Alfarabi referred to the sharpest and realistic aspect of humanity with the theory of Justice and stated that an inconsistent society would be formed with the absence of love.

Keywords
Alfarabi, justice, virtue, love, balance, law.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri