Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Antik Yunan Pantheonunda Cinsel Zorbalığın Antropomorfizmi
(Anthropomorphism of Sexual Violence in Ancient Greek Pantheon )

Yazar : Ahmet Gözlü    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 01-21


Özet
Çoktanrılı bir dini inanca sahip olan toplumlarda doğanın her unsurunun ve her şehrin bir tanrısı bulunmaktadır ve bu tanrıların bütünü ise Pantheon denilen kavramı oluşturmaktadır. Antik çağlarda hemen hemen her toplumda görülen çoktanrılı yapı Antik Yunan’da da kendini güçlü bir şekilde hissettirmiştir. Tanrılarla iç içe geçmiş bir yaşam süren Antik Yunanların tanrıları klasik formatlarıyla daha insani boyutlardadır. Yani Antik Yunanlar, tanrıları insandan hareketle düşünmüş ve yaratmışlardır. Onların tanrıları insanlar gibi, âşık olur, doğurur, kızar ve intikam alırlar. Özellikle yaratılış söz konusu olunduğunda insanlar gibi çılgınlıklar yapar ve sevişirler. İlahi olanı insan şeklinde betimleme anlamına gelen antropomorfik düşüncede tanrılar da insanlar gibi tutkulu bir aşka ya da karşı konulamaz erotik duygulara sahiptirler. Mitolojik betimlemelere göre; Antik Yunan pantheonunun neredeyse bütün tanrıları eril üstünlüğün verdiği güç ile istediği tanrıça ya da ölümlüyü genellikle şiddet ve tecavüz yolu ile elde etmişlerdir. Bu zoraki tanrısal cinsellik, insan zihniyetinin tanrısal olanı kavrama çabasının bir tezahürü olarak yaratılmış olmakla birlikte Antik Yunan mitolojisinin ve sanatının da ilham kaynağı olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Antik Yunan, pantheon, antropomorfizm, cinsellik, zorbalık.

Abstract
Societies that have a polytheist religious rant have a god of every element of nature and every city, and the whole of these gods constitutes the so-called Pantheon. The polytheist structure is seen in almost every society in antiquity strongly felt itself in Ancient Greece as well. Ancient Greeks who have a life intertwined with the gods are at first more humane in their traditional formats of primitive Greek gods, perhaps of desperation, with more divine qualities. In other words, the Ancient Greeks, the gods have thought and created with the action of man. Their gods are like human beings, they fall in love, are born, are angry, and revenge. Especially when creation is the subject, they make madness and make love like people. In anthropomorphic thinking, which means to describe the divine in human form, gods have passionate love or irresistible erotic feelings like humans. According to mythological descriptions; Almost all the gods of the ancient Greek pantheon have gained the goddess or mortality, usually through violence and rape, with the power given by masculine supremacy. This enforced divine sexuality has been the inspiration of ancient Greek mythology and art, as well as being created as a manifestation of the human mind's attempt to comprehend the divine.

Keywords
Ancient Greek, pantheon, anthropomorphism, sexuality, violence.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri