Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM-147) Üzerinden Yapılan Başvuruların Bildirim Durumları Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Applications Made by the Ministry of National Education Communication Center (MEBIM-147) in terms of Notifications Situations )

Yazar : Sertaç Kahya  & Süleyman Karataş & Tuba Bilgin  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 321-346


Özet
Bu çalışma; Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (MEBİM-147) 2012 ile 2015 yılları arasında yapılan başvuruların bildirim durumları açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler nitel araştırma yöntemi veri toplama tekniklerinden doküman analizi tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Betimsel analiz sonucunda ortaya çıkan grafikler ise içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılan içerik analizi ile MEBİM-147’ye yapılan bilgi edinme, görüş ve öneri, ihbar, şikâyet ve talep başvuru bildirimlerinden sadece şikâyet bildiriminde bulunanların cinsiyet ve eğitim durumlarına göre dağılımları, iller bazında bildirim sayılarının dağılımı ve bildirim konularının dağılımlarına ilişkin bulgular değerlendirilmiştir. Araştırmada en çok şikâyet bildirim konusu olarak öğrenciye karşı olumsuz tutum ve davranışların olduğu en az bildirim konusunun ise okul sütü dağıtımı uygulamasına ait olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
MEBİM-147, iletişim merkezi, şikayet, bildirim, başvuru.

Abstract
This study; The Ministry of National Education Communication Center (MEBİM-147) was evaluated in terms of the notifications of the applications made between 2012 and 2015. The research is a qualitative study. The methods of qualitative research were obtained by data analysis techniques using document analysis technique. Obtained statistical data were subjected to descriptive analysis. Graphs resulting from the descriptive analysis were analyzed using content analysis method. According to the contents analysis, the findings regarding the distribution of information on the gender and educational status, the distribution of the notification numbers on the basis of illiteracy, and the distribution of the reporting issues were evaluated from the information obtained from the information, opinions and suggestions, notices, complaints and requests made to the MEBİM-147. It has been determined that the most complaints in the survey are the negative attitudes towards students and the least notification that the behaviors are related to the application of school milk distribution.

Keywords
MEBİM-147, communication center, complaint, notification, application.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri