Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Milli Eğitim Bakanlığının Özel Okullara Teşvik Yardımına İlişkin Mevcut Durum Analizi
(Current Situation Analysis of Ministry of National Education on the Incentive Assistance to Private Schools )

Yazar : Ramazan Burak Kahyaoğlu  & Süleyman Karataş  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 585-626


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 5580 sayılı kanun kapsamındaki özel okullarda öğrenim gören/görecek öğrenciler için verilen eğitim öğretim desteği teşvik başvurularının 2014-2018 yılları arasında okul türlerine, destek verilecek öğrenci sayılarına, destek tutarlarına, başvuru işlemlerine ve şartlarına dair değişiklik olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma nitel bir çalışma olup doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim ve öğretim desteği başvuru işlemleri ile yerleştirme takviminde tarihlerin güncellenmesi dışında değişiklik bulunmadığına rastlanılmıştır. Teşvik alan kurum türlerinin 22’den 26’ya çıkarıldığına gözlemlenmiştir. Destek verilecek okul türünün 5 tane olduğu, destek tutarlarının her yıl artırıldığı ve destekten ilk defa yararlanacak öğrenci sayısının her geçen yıl azaldığı, ancak destekten yararlanan öğrenci sayısı toplamda artarak devam ettiği tespit edilmiştir. Destek verilecek öğrencilerin başvuru şartlarında da bir değişiklik olmadığı ve destekten yararlanan İllerin başında İstanbul ile Ankara, destekten en az yararlanan ilin ise Ardahan olduğu gözlenmiştir. Ayrıca destekten yararlanacak öğrenci başvuru kriterlerinin değiştiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Özel okul, teşvik, yardım, öğrenci, analiz.

Abstract
This research aims of the Republic of Turkey depend on the Ministry of Education 5580 law covered studying in private schools/see to the students for academic support, encourage applicants to the type of school between the years 2014-2018, the number of students will be given support, support amounts to is changes on the application process and requirements to find out if it is not. Research is a qualitative study and document analysis method is used. As a result of the research, it has been found out that there is no change except application procedures for education and training support and updating of the dates on the placement calendar. It has been observed that the types of institutions that receive incentives are increased from 22 to 26. It has been determined that there are 5 school types to be supported, the amount of support is increased every year and the number of students to benefit from support is decreasing every year, but the number of students benefiting from support is increasing. It is observed that there is no change in the student application conditions who will be supported and that the provinces benefiting from the support are Istanbul and Ankara at the beginning and Ardahan is the least benefiting province. In addition, it has been determined that the student application criteria who will benefit from the support change.

Keywords
Private school,encouragement, assitance, student, analyze.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri