Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geçmişten Günümüze Kazakistan’da Tarım Faaliyetleri
( )

Yazar : Ayşe Nur Timor  & Gadir Bayramlı & Kaan Kapan  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 15
Sayfa : 233-255


Özet
Yüzölçümüne göre dünyanın dokuzuncu büyük ülkesi olan Kazakistan büyük bir tarımsal potansiyele sahiptir. Ülke topraklarının büyük kısmında sert karasal iklim egemen olmasına rağmen, tahıl, pamuk, meyve ve sebze yetiştirilmesi için geniş olanaklara sahiptir. Bazı bölgelerde su kıtlığı, ürünün bol olduğu yıllarda tarım araçlarının ve tahıl depolarının yetersizliği, sermayenin kısıtlı olması, sulama sistemlerinin eskimesi, toprakların bir kısmında görülen erozyon ve çölleşme ile Sovyet Dönemi’nden kalmış çevre sorunları tarımın gelişmesini olumsuz etkilemektedir. Özelleştirme alanındaki gelişmeler, tarımın hukuki altyapısının iyileştirilmesi, Toprak Kanunu’nda yeni değişiklikler ve son dönemde gerçekleştirilen reformlar tarımın geliştirilmesi için yeni olanaklar ortaya çıkarmıştır. Son dönemlerde yeni teknolojilerin uygulanması, çiftçilere yapılan yardımların artması, köylerde sosyal koşulların iyileştirilmesine yönelik tedbirler de tarıma verilen önemi yansıtmaktadır. Etkin tarım politikalarının hayata geçirilmesi, gelişmiş ülkelerin tarım alanındaki tecrübelerinden yararlanılması ve kadro hazırlığına yönelik tedbirlerin uygulanması Kazakistan’ın gelişmiş bir tarım ülkesine dönüşmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kazakistan, tarım, tarım reformları, toprak kanunu, sulama sistemleri.

Abstract
The world's 9th largest country Kazakhstan has a great agricultural potential. Despite a sharply continental climate in most of the country, Kazakhstan has a big opportunity for growing grain, cotton, fruits and vegetables. Water scarcity in some regions, lack of agricultural machinery and grain warehouses in the regions rich in harvest, lack of capital investment, depreciation of irrigation systems, erosion and desertification of some parts of the lands, and environmental problems remaining from the Soviet times have a negative impact on the development of agriculture. Progress in the field of privatization, improvement of the legal framework of agriculture, the new amendments to the Law on Land, and the reforms carried out in recent years have created new opportunities for development of agriculture in the country. The implementation of new technologies, the increase in aid allocated to farmers, the measures to improve social conditions in the villages are an indication of the care for the development of the agricultural section in the country. The effective agricultural policy, use of the best practice of developed countries in the field of agriculture, systematically implementation of measures taken in the field of personnel training are of great importance in terms of the transformation of Kazakhstan to advanced agricultural land.

Keywords
Kazakhstan, agriculture, agriculture reforms, law on land, irrigation systems.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri