Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuk Haklarının Geliştirilmesinde Çocuk Katılım Mekanizmalarının Etkinliği Üzerine Bir Örnek Olay İncelemesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Çalışmaları
(A Case Study on the Effectiveness of Child Participation Mechanisms in the Development of Children's Rights: Ankara Metropolitan Municipality Child Council Studies )

Yazar : Yasemin Mamur Işıkçı    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 457-481


Özet
Yerel yönetimlerde çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi ve yönetime aktif olarak katılabilmeleri amacıyla çocuk meclisleri oluşturulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, bu mekanizmaların çocukların katılım haklarını geliştirmedeki rolünü belirlemektir. Bu amaçla, çocuk meclislerinin çocukların katılım haklarını ne düzeyde ve ne şekilde geliştirdiklerini ve çocuk haklarının geliştirilmesindeki mevcut ve muhtemel katkılarını incelemek için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABŞB) Çocuk Meclisi örneği ele alınmıştır. Araştırma da kullanılan veriler, doküman taraması yanında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yetkilileri ve üyeleri ile yapılan mülakatlar sonucu elde edilmiştir. Araştırma, çocuk haklarının geliştirilmesinde, çocukların katılım haklarının önemine dikkat çekmesi ve bu yönde katkı sunacak bir model tanıtması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın sonunda ABŞB Çocuk Meclisi tarafından alınan kararların etkili olması için yeterli bir sistemin kurulamadığı, bununla birlikte çocukların katılım haklarını geliştirmek açısından olumlu özellikler taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, çocuk hakları, katılım hakları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi.

Abstract
Local governments in order to participate actively in strengthening the role of the administration and management of the city's children's children began to be formed assemblies. The purpose of this study is to determine the role of these mechanisms in improving children's participation rights. For this purpose, the example of the Ankara Metropolitan Municipality Children's Council on the existing and possible contributions of the children's councils to the extent and how they develop their children's rights and the development of children's rights are discussed. The data used in the research was obtained as a result of interviews with the Ankara Metropolitan Municipality Children's Council officials and members. The research is important in terms of the promotion of children's rights, drawing attention to the importance of children's participation rights and introducing a model that will contribute in this direction. At the end of the study, it was concluded that an adequate system could not be established in order for the decisions taken by the Children's Council of Ankara Metropolitan Municipality to be effective and that the children had positive characteristics in terms of improving their participation rights.

Keywords
Children, children’s rights, participation rights, Ankara Metropolitan Municipality Children's Assem

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri