Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretim Üyelerinin Kullandığı Beden Dilinin Öğrenme-Öğretme Süreçlerine Katkıları
(Contributions of Instructors’ Body Language to the Teaching-Learning Process )

Yazar : Sevda Koç Akran  & Süleyman Keskin & Sümeyye Yücel  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 403-424


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, öğretim elemanlarının kullandığı beden dilinin öğrenme-öğretme süreçlerine katkılarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Siirt Üniversitesi Eğitim fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi bölümündeki Türkçe, Matematik ve fen bilimleri bölümünün fen bilgisi ve matematik, Temel eğitim bölümündeki sınıf, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümündeki BÖTE 88 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formunda elde edilen sonuçlar betimsel ve içerik analiz yöntemine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının kullandıkları beden dilinin onlarda özgüven becerisi geliştirdiği, dikkat çekme süreçlerini kullanması gerektiği, beden dilinin olumlu-olumsuz yönlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
İletişim, beden dili, öğrenme-öğretme süreci, öğretmen adayı.

Abstract
The main aim of this research is to determine teacher candidates’ views about contributions of instructors’ body language to the teaching-learning process. The study group of the research is composed of 88 teacher candidates some of whom are Turkish teacher candidates in the Department of Social Sciences and Turkish Teaching, and some of whom are Science and Maths teacher candidates in the department of Math and Science, and some of whom are primary school teacher candidates in the department of Primary Teaching, and some of whom are teacher candidates in the department of Computer and Instructional Technology Education in Faculty of Education in Siirt University in 2017-2018 academic year. The semi-structured interview form developed by the researchers is used in the research. The results obtained from the interview form are subjected to descriptive and content analysis methods. As a result of the research, it is concluded that instructors’ body language has developed teacher candidates’ self-confidence skills and that they must use attention-drawing processes, and that body language has the positive and negative aspects. Some suggestions are presented according to the results obtained in the research.

Keywords
Communication, body language, the learning-teaching process, teacher candidate.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri