Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yeni Bir Belgeye Göre Bursa Müderrislerinin Gelirleri
(Incomes of Mudarrises in Bursa according to a New Document )

Yazar : Ercan Alan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 209-226


Özet
XIX. yüzyıldaki modernleşme hareketleri çerçevesinde açılan ve Batı tarzında eğitim veren okullar karşısında eski önemini yitirseler de medreseler, uzun süre Osmanlı eğitim sisteminin temel taşı olarak hizmet etmişlerdir. Medreselerin en önemli unsuru ise; eğitim-öğretim işlerinin sorumlusu olan müderrislerdir. Öyle ki Osmanlı eğitim sistemi ve ilmiye teşkilatı açısından esas olan; kişinin hangi medresede eğitim aldığı değil hangi müderris tarafından yetiştirildiğidir. Osmanlı eğitim sistemi içinde bu kadar önemli olan müderrisler, maddi-manevi her türlü desteğe nail olmuşlardır. Bu anlayışla müderrislerin bir kısmı, geçim sıkıntısı yaşamamaları için maaşlarına ek olarak ayni yardımlarla da desteklenmişlerdir. Bu çalışmada, üzerinde tarih kaydı olmayan ancak, içindeki bazı bilgilerden hareketle 19. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz bir belgeden hareketle Bursa müderrislerine yapılan nakdi ve ayni ödemeler incelenecektir. Her ne kadar müderrislerin nakit olarak alacakları ücretler hakkında arşiv belgelerinde yeterince bilgi varsa da; kendilerine yapılan ayni ödemelerin ne olduğu, bazı istisnalar dışında, tam olarak bilinmemektedir. Bu yüzden, bu belgenin önemi daha da artmakta ve müderrislerin ayni ve nakdi gelirlerine ilişkin çalışmalara önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Bursa, medrese, müderris, gelir.

Abstract
In the nineteenth century, madrasas lost their former significance against the Western-style schools that were opened within the framework of the modernization movements of the nineteenth century, the madrasas have long served as the cornerstone of the Ottoman education system. The most important element of the madrasas is mudarrises (professors) who are responsible for education and training. So much so that in terms of Ottoman education system and ilmiye organization (learned group), which student was educated by which mudarris, rather than who was educated in the madrasa. Mudarrises, who were so important in the Ottoman education system, received all kinds of financial and moral support. For this reason, some of the mudarrises were also supported with the aid given in kind in addition to their salaries for the living conditions. In this study, the aid given in kind and monetary payments made to Bursa's mudarrises will be examined by moving from a document that does not have a date on it but we think that it belongs to the nineteenth century. Although there is enough information in the archive documents about the fees that the mudarrises will receive in cash; it is not known exactly what the aid given in kind made to them are, except for some exceptions. So, the importance of this document increases, and it provides a significant contribution to the study of the aid given in kind and the cash revenues of the mudarrises.

Keywords
Ottoman, Bursa, madrasa, mudarris, income.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri