Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İslâm Felsefesinin Arkaplanı
(The Background in Islamic Philosophy )

Yazar : Georhe F. Hourani   Çeviren  İlyas Altuner
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3
Sayfa : 153-160


Özet
Bu yazı, İbn Rüşd’ün Faslu’l-Makâl adlı eserinin Hourani tarafından yapılan İngilizce çevirisindeki Giriş yazısından bir parçadır. Hourani, filozofların izleyenlerinin sınırlı olduğunu, ancak kelâmcıların öğretilerinin de kesinlikle kitlelerce ulaşılabilir olmadığını ve yine aşırı derecede sofistike olduğunu ifade etmektedir. Yazara göre, felsefe, burhânî hakikat hakkında, onun Yunan bilimlerince bildirilmiş olan zihinsel disiplinlerle kazanılabilir bir şey gibi olduğunu iddia etmektedir. Filozoflar, dinsel öğretilerin yerine, hatta onların yerini almak pahasına, Yeni Platoncu ve Aristotelesçi kavram ve terimleri kullanarak Tanrı ve evreni ele alan konularla ilgili olarak burhânî hakikati dile getirdiklerinde, kelâmcılar, varlık nedenleri olan dinin savunmasında önemli bir rol üstlenmeyi kendilerine görev saymışlardır. Bu yazı, bu iki grup arasındaki tartışmaları felsefe-din ilişkisi bağlamında kısaca ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yunan felsefesi, İslâm felsefesi, kelam, tartışma, arkaplan.

Abstract
This paper is a part of Introduction in English translation of Averroes’ Fasl al Maqal by Hourani. He states that the philosophers’ audiences were a limited one, but it should be noted that the theologians’ teachings were not exactly accessible to the masses and were also of a high degree of sophistication. According to author, philosophy has claimed that of demonstrative truth as something achievable by intellectual disciplines as informed by Greek sciences. When the philosophers have spoken of demonstrative truth in relation to matters dealing with God and the world, by using Neo-Platonic and Aristotelian concepts and terms at the expense of, or even as a substitute for, religious doctrines, the theologians have regarded as a mission themselves to take a leading role in the defense of religion, which was their reason for being.

Keywords
Greek philosophy, Islamic philosophy, theology, discussion, background.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri