Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Felsefi Bağlamda İnsan Hakları Eğitimini Yeniden Düşünmek
(Rethinking Human Rights Education in a Philosophical Context )

Yazar : Celal Yeşilçayır    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 21-44


Özet
Okullarda insan hakları derslerinin yer almasının üzerinden yaklaşık yirmi yıllık bir zaman dilimi geçmesine rağmen, gençlerin şiddet ve ötekileştirmeye yönelik eğilimleri hız kesmeden devam etmektedir. Bu bağlamda insan hakları eğitiminin gerektiği gibi icra edilip edilmediği sorunsalı ile karşılaşılmaktadır. Söz konusu sorunsala istinaden bu çalışma ülkemizdeki insan hakları eğitiminin durumunu ve bu eğitimin niçin iyileştirilmesi gerektiğini tartışmayı amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öncelikle insan hakları ile eğitim arasında nasıl bir bağın olduğu aydınlatılarak, insan hakları eğitiminin önemi ele alınmaktadır. Ardından ülkemizdeki insan hakları anlayışı ve eğitiminin durumu felsefi bir bakış açısıyla analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede insan hakları eğitiminin gerektiği gibi icra edilememesinin nedenleri sorgulanarak, bazı tespitlere ulaşılması hedeflenmektedir. Son tahlilde ise tespit edilen sorunlar bağlamında insan hakları eğitiminin iyileştirilmesine yönelik bazı öneriler ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Felsefe, insan hakları, eğitim, ötekileştirme, iyileştirme.

Abstract
Although human rights education has existed in schools for more than twenty years, youth’s tendencies towards violence and alienation continue without slowing down. At this juncture, it is confronted with a problem of whether Human Rights Education is duly performed or not. This research purposes to discuss the condition of human rights education in Turkey and why the education must be improved referring to the problem. Within this framework primarily what kind of connection between human rights and education will be clarified and the importance of human rights education will be addressed. After these, the condition of human rights perception and education in our country will be tried to analyze with a philosophical perspective. In this context, causes of not duly performing human rights education will be questioned and it will be aimed to make some points. In the last instance, it will be tried to give some suggestions towards the improvement of human rights education in the context of stated problems.

Keywords
Philosophy, human rights, education, alienation, improvement.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri