Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Konya İl Merkezinde Aşçılık Eğitimi Alan Kursiyerlerin Mezuniyet Durumlarına Göre Gıda Hazırlama ve Hijyen Bilgi Düzeyleri
(Food Preparation and Hygiene Knowledge Levels by Cooperatives of Cookery Training in Konya Province Center by Graduation States )

Yazar : Yılmaz Seçim    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 483-508


Özet
Hijyen konusunda problem yaşanmasının en büyük etkeni toplumların okur-yazarlık düzeyinin düşük olması gösterilebilir. Toplumda okur-yazarlık seviyesi arttıkça bilinçli beslenme, hijyen ve sanitasyona dikkat edildiği birçok çalışmada tespit edilmiştir. Hijyen konusunda çalışanlara farklı birçok belge verilmektedir. Hijyen ve mutfak eğitim belgesinin temini konusunda birçok kurum ve kuruluş görev almaktadır. Bu araştırmada Konya il merkezinde mutfak eğitimi veren KOMEK (Konya meslek edindirme kursları) kursuna devam eden öğrencilerin gıda hazırlama konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır. Kursiyerlerin bilgi düzeyleri ölçülürken mezuniyet düzeyleri dikkate alınmıştır. Mezuniyet durumlarına göre mutfaktaki hijyen temel bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Eğitim veren kuruluş pastacılık ve aşçılık alanında verdiği eğitimlerde yemek üretiminin yanı sıra hijyen ve sanitasyon konusunda da eğitimler vererek toplumun bilinçli hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Araştırma sonucunda mezuniyet durumlarına göre kursiyerlerin bilgi düzeylerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak temel bilgi olarak nitelendirilebilecek sorularda aynı bilgi düzeylerine sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gastronomi, hijyen, mutfak, aşçılık, gıda.

Abstract
The biggest impact of hygiene problems is that the level of literacy of the societies is low. As the level of literacy in society increases, many studies have been conducted in which conscious nutrition, hygiene and sanitation are noted. Hygiene workers are given many different certificates. Many institutions and organizations are involved in the design of the hygiene and culinary education document. In this study, it was aimed to measure the knowledge levels of the students who are going on the course of KOMEK (Konya vocational course), which provides culinary education in Konya province center. Graduation levels were taken into account when assessing the level of knowledge of the trainees. It is aimed to measure the level of basic knowledge of hygiene in the kitchen according to graduation conditions. The training provider contributes to the awareness of the society by providing training on hygiene and sanitation as well as food production in the courses given in the field of pastry and cookery. As a result of the research, it was determined that the level of knowledge of the trainees differs according to the graduation status. However, it has been determined that they have the same level of knowledge in the questions that can be regarded as basic information.

Keywords
Gastronomy, hygiene, kitchen, cookery, food.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri