Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin Sağlık Turizmi Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Çekim Modeli Yaklaşımı
(Analysis of the Factors Affecting the Demand for Turkey's Health Tourism: A Gravity Model Approach )

Yazar : Fatma Feyza Gündüz  & Selim Gündüz & Hasan Bilgehan Yavuz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 717-739


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’ ye yönelik sağlık turizmi akımını etkileyen faktörleri çekim modeli ile açıklamaktır. Çalışmada 2014 yılında Türkiye’ de sağlık hizmeti alan turistlere ve geldikleri ülkelere ait yatay kesit verileri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sağlık turistlerinin kendi ülkelerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değerlerinin Türkiye’ nin sağlık turizmi potansiyeli ile pozitif yönde ilişkili olduğu, kişi başına düşen gelirleri ve Türkiye’ ye olan uzaklıklarının ise turizm potansiyeli ile negatif yönde ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, turistlerin kendi ülkelerinin Müslüman ülkeler arasında olmasının sağlık turizmi potansiyeli üzerinde negatif yönde etkisi bulunurken, Avrupa ülkesi olmasının ve Türkiye’nin vize uygulamadığı ülkeler arasında olmasının ise pozitif yönde etkisi bulunmuştur. Sonuç olarak, Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkısı olan sağlık turizmine ilişkin verilerin belirli periyotlarla analiz edilmesi ve raporlanması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Sağlık turizmi, çekim modeli, yatay kesit analizi, uluslararası ticaret.

Abstract
The purpose of this research is to explain the factors that affect tourist inflows to Turkey via the gravity model. In this study, the cross-sectional data about the tourists who benefit from health services of Turkey in 2014 and the data about the countries where tourists come from were used. According to the findings, while a gross domestic product of countries is positively correlated with health tourism potential of Turkey, gross domestic per capita and the distance between countries are negatively correlated with health tourism potential. Besides these, while being a Muslim country where tourists come from has a negatively impact on the health tourism potential of Turkey, being a European country where tourists come from and existing among the countries where Turkey doesn’t implement the visa application have a positive impact on the health tourism potential. Finally, it is of great importance to analyze and report the data about health tourism that provide a significant contribution to Turkey’s economy periodically.

Keywords
Health tourism, gravity model, cross-section analysis, ınternational trade.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri