Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Beşeri ve İktisadi Coğrafya Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi: 2008-2017
(Assessment of graduate theses in the field of human geography: 2008-2017 )

Yazar : Funda Varnacı Uzun    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 16
Sayfa : 253-281


Özet
Bu çalışmada amaç, 2008-2017 yılları arasında beşeri ve iktisadi coğrafya alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenerek, son on yılda beşeri coğrafya çalışmalarındaki eğilimin belirlenmeye çalışılmasıdır. Çalışmada, tezler türleri, yapıldıkları yıllar, yapıldıkları üniversiteler, çalışılan konu ve kullanılan yönteme göre incelenmiştir. Çalışmada, 294 yüksek lisans, 54 doktora tezi olmak üzere toplamda 348 tez incelenmiştir. Tezlerin yıllara göre dağılımlarında, en fazla tez bitirilen yıl 2010, en fazla tez bitirilen üniversite İstanbul Üniversitesi’dir. Tezlerde en fazla çalışılan temel konular yerleşme coğrafyası ve turizm coğrafyasıdır. İncelen tezler, daha çok betimlemeye yönelik bölgesel coğrafya yaklaşımıyla hazırlanmış tezlerdir. Tezlerde en fazla kullanılan nicel veri toplama tekniği anket, nitel veri toplama tekniği ise gözlem ve görüşmedir.

Anahtar Kelimeler
Beşeri ve iktisadi coğrafya, Lisansüstü tezler, Bibliyometri

Abstract
The purpose of the current study is to determine the tendency in the most recent human geography research by analyzing the master’s theses and doctoral theses made in 2008-2017 in the field of human and economic geography. In the current study, the theses were analyzed according to their type, year of publication, a university where they are made, their subject and the methods employed. Within the framework of the study, a total of 348 theses; 294 master’s theses and 54 doctoral theses, were analyzed. The distribution of the theses across years revealed that 2010 is the year in which the highest number of theses was completed and the university where the highest number of theses was completed is İstanbul University. The subjects most investigated in the theses were found to be residential geography and tourism geography. The theses analyzed have been written mostly by using the regional geography approach directed to the description. The most frequently used quantitative data collection technique in the theses is the questionnaire technique and the most frequently used qualitative data collection techniques are the observation and interview techniques.

Keywords
Human and economic geography, Graduate theses, Bibliometrics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri