Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sam Mirza’nın Tuhfe-i Sami Adlı Tezkiresinde Geçen Şair Seyyidler ve Şii Âlimler
(Sayyid Poets and Shiite Scholars in Sam Mirza’s Tezkirah Entitled Tuhfa-i Sami )

Yazar : Mehmet Dağlar    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 77-90


Özet
Safevi Devletinin kurucusu Şah İsmail’in oğullarından olan Sam Mirza Şah Tahmasb döneminde Horasan valiliği görevini yürütmüş ancak isyan ederek ağabeyinin yerine geçmek istediği için gözden düşmüş ve hapsedilmiştir. Sam Mirza siyasi hayatta umduğunu bulamamış kendini daha çok ilmi faaliyetlere adamıştır. Ömrünün son yıllarında Tuhfe-i Sami adında yazdığı tezkiresinde on altıncı asrın İranında yaşamış olan şairler hakkında bilgiler vermiştir. Çalışmamızda Sam Mirza’nın bu eseri incelenerek Seyyid ve Ulema sınıfından şairler üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sam Mirza, Tuhfe-i Sami, tezkire, seyyid, ulema.

Abstract
During the reign of Shah Tahmasb, Sam Mirza the son of Shah Ismail, the founder of the Safavid State, he served as governor of Khorasan but was dismissed and imprisoned for revolt and wanted to replace his brother. Sam Mirza has not found what he hopes for in political life, but he devotes himself to more scientific activities. In the last years of his life, he wrote about the poets who lived in Iran in the sixteenth century in his treatise Tuhfe-i Sami. In this work of Sam Mirza was examined and poets from Sayyid and Ulama class were studied

Keywords
Sam Mirza, Tuhfe-i Sami, tezkirah, sayyid, ulama.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri