Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Atatürk Dönemi İktisadi Devletçi Sanayileşme Politikaları
(Economic Statism and Industrialization Policies in Ataturk Era )

Yazar : Serpil Kahraman  & Gizem Şişmanoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 17
Sayfa : 627-656


Özet
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Lozan Anlaşması ile başlamıştır. Bunun yanı sıra devletin finansman temelinde hiç bir ekonomik olanağı yoktu. Atatürk Cumhuriyet’i ilan etmeden önce 1923 yılının 17 Şubat – 04 Mart tarihleri arasında 1. İzmir İktisat kongresini toplamıştır. 1929-1939 İktisadi devletçilik yılları olarak adlandırılmakta olup, bu dönemde beşer yıllık iki sanayileşme planı yapılmıştır. Atatürk’ün uyguladığı ekonomik sistemi kamu sektörüyle özel sektörün bir arada bulunduğu Türkiye’ye özgü bir ekonomik sistem isimlendirmek mümkündür. Çalışmanın amacı, iktisadi devletçiliğe ilişkin görüşleri, iktisadi devletçi politikaların oluşumuna yön veren olayları ve söz konusu politikalara ilişkin uygulamalar ile sonuçlarını içeren bir değerlendirme ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye ekonomisi, iktisadi devletçilik, iktisat tarihi, sanayileşme.

Abstract
The establishment of the Republic of Turkey has started with the Treaty of Lausanne. Besides, there was no economic possibility on the basis of state financing. Before proclaiming the Republic of Ataturk, he organized the 1st Izmir Economy Congress between February 17 and March 4, 1923. 1929-1939 It is called as the years of economic statism and two industrialization plans were made for five years in this period. Ataturk's economic system implemented by the public sector with the private sector is possible to name an economic system unique to Turkey are combined. The aim of the study is to provide an assessment of economic statism, its implications for the formation of economic state politics, and the implications of such policies and practices.

Keywords
Turkish economy, statism, economic history, industrialization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri