Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye ve Rusya Arasındaki Ticari İlişkilerin Kompleks Ağ Yaklaşımı ile Sektör Bazlı Analizi
(Sectoral Basis Analysis of Trade Relationship between Turkey and Russia by Network Approach )

Yazar : Kıymet Yavuzaslan  & Semanur Soyyiğit  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 18
Sayfa : 401-433


Özet
Türkiye, Rusya ile köklü siyasi ve tarihsel bağlarının yanı sıra önemli bir ticari ilişki içerisindedir. Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı 2000 yılında % 2,3 ve 2010 yılında % 4 iken, 2016 yılında % 1 seviyesine gerilemiştir. İthalattaki payına bakıldığında ise 2000 yılında % 7,1 olan Rusya’nın payı, 2010 itibariyle % 11,6 seviyesine yükselmiştir. 2016 yılında ise Türkiye’nin toplam ithalatının % 7,6’sı Rusya’dan yapılmıştır. Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı çok yüksek olmamakla birlikte Rusya, Türkiye’nin ithalatında önemli bir paya sahiptir. Bu da Türkiye’nin Rusya’ya bağımlılığını göstermektedir. Zaten Rusya’ya özellikle enerji açısından olan bağımlılık bilinen bir husustur. Bu çalışmada, bu denli önemli bir ticaret ortağı ile olan bağlantıların, genel rakamlardan öte niteliksel olarak analiz edilmesi amacıyla, iki ülke sektörleri arasındaki ilişkinin girdi-çıktı tabloları ile analizi yapılacaktır. World Input-Output Database (WIOD) veri tabanından elde edilen veriler kullanılarak ağ analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, analiz dönemi verilerin erişilebilir olduğu 2000-2014 dönemi olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, iki ülke arasındaki ticaretin sektörel analizi ve bunun yıllar içerisindeki değişimi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Uluslararası ticaret, girdi-çıktı tabloları, ağ analizi, ticari ilişkiler, sektör bazlı analiz.

Abstract
Turkey has a significant trade relationship as well as political and historical relations with Russia. Share of Russia in Turkey’s export was generated as %1 in 2016 while it was 2,3 % in 2000 and 4% in 2010. When it comes to importing, the share of Russia increased from 7,1 % in 2000 to 11,6 % in 2010. Share of Russia in total import of Turkey was 7,6% in 2016. Russia has a significant share in Turkey’s import although its share in Turkey’s export is not high so much. This indicates how the Turkish economy is dependent on Russia. Energy dependence of Turkey is also a well-known issue. Referring to the importance of the trade relationship between Turkey and Russia, we aim to analyze these relations beyond this general expression and reveal the evolution of the qualitative trade structure via network tools. The data is obtained from the World Input-Output Database (WIOD) and the investigation period is constrained as 2000 – 2014 due to data availability. It is aimed to analyze sectoral trade connections and evolution of this structure over the period.

Keywords
International trade, input-output tables, network analysis, trade relationships, sectoral basis anal

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri